Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ki állít emléktáblát ezután? – In Memoriam Szabó István

Egy örökmozgó, beszédes, mesélő, magas szikár alakú, ősz hajú ember képe jelenik meg előttem, amikor értesülök a hírről, hogy elhunyt Szabó István ottományi tanár. Tanár? Kevés ez a fogalom arra, hogy takarja mindazt a sokrétű tevékenységet és életpályát, amelyet Szabó István megélt 82 földi esztendejében.

szabo

Ottományban született, de elemi iskolái első négy évét Poklostelken járta Mayr Mária tanítónő osztályában, akinek emléktáblát állíttatott, de elkészíttette Szarukán János poklostelki ’48-as honvédtiszt márványtábláját is. Az általános iskolát már Ottományban fejezte be, majd érettségi után kolozsvári egyetem biológia szakán diplomázott. Hazatért Ottományba, ahol tanárként kezdte pályáját, majd iskolaigazgató lett, előbb szülőfalujában, majd Szalacson. Az ő vezetése alatt épült fel az ottományi új, emeletes iskola, ő állíttatta a református templom előtti turulmadaras emlékművet. Mivel engedélyek nem voltak, jókora pénzbírságot kellett kifizetnie, de az emlékművet nem bontották le. Ő tétetett emléktáblát Szentjóbi Szabó László költő és Szentmihályiné Szabó Mária írónő tiszteletére. A második világháború alatt elhurcolt mintegy 30 ottományi zsidó is emlékművet kapott, s nemrég még Szentjóbi Szabó Lászlónak is szobrot emeltetett. Mindezt önköltségen. Családja sajnos nem volt, életét a helytörténetnek, a közéletnek szentelte. Több mandátumon keresztül volt az RMDSZ tanácsosa a községben és alpolgármesterként is tette dolgát a közért.

Szívügye volt a Komáromi Csipkés kúria, melynek renoválásánál szakmai segítsége nélkülözhetetlen volt. 2014-ben a Bihar megyei RMDSZ Magyar Kultúráért díjjal tüntette ki a még mindig aktívan dolgozó helytörténészt. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy ennyi önzetlen közéleti munka után ki fog ezentúl az értékekre vigyázni? Bízunk benne, hogy az Ottományi Kiállítóház és a község méltóképpen kezeli majd Szabó István szellemi hagyatékát, s talán annyi, általa felállított emlékmű után, egyszer az Ő neve is felkerül egy emléktáblára.

Isten Önnel Tanár úr!

Tőtős Norbert