Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kezdődik a Szent László-emlékév

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a püspökségalapító király, Szent László tiszteletére emlékévet tart abból az alkalomból, hogy a lovagkirályt 825 esztendeje avatták szentté. Az emlékesztendő rendezvényeit a váradi püspökség együtt szervezi az önkormányzattal, amely tevőlegesen hozzájárul a programok lebonyolításához, hangzott el a tegnap. Az emlékév rendezvényeiről Böcskei László megyés püspök, Florin Birta, Nagyvárad alpolgármestere, Mihai Jurca, a Nagyváradi Turizmusfejlesztő Egyesület vezetője, Erdei Anita, a Vallásturisztikai Iroda közönségkapcsolati felelőse, Csorba Sándor, a püspökség levéltárosa és Lakatos Attila régész tartott közös sajtótájékoztatót. 

Szent Laszlo ev (1)

Aktuális példa

Böcskei László megyéspüspök kiemelte, az emlékévben „egyrészt tudatosítjuk magunkban azt, hogy van egy ilyen nagy példaképünk, az elődök sorában egy ilyen kimagasló egyéniség, másrészt pedig próbáljuk éreztetni, érzékeltetni azt, hogy ez az életpélda egy aktuális példa. Tehát hogy nemcsak a múlthoz tartozik, hanem olyan erényeket képvisel, amelyeket nekünk is meg kell találnunk, gyakorolnunk kell”.

A Szent László emlékévben a lelkipásztori programok is a tematikus évhez igazodnak. Az egyházmegyében regionális találkozókat szerveznek, melybe minden egyes plébánia bekapcsolódik, és az erre az alkalomra összeállított Munkafüzetet dolgozzák fel különböző csoportokban. Ezen találkozók alkalmával gyűjtött tapasztalatokat ünnepélyes formában összesítik a nagyváradi várhoz szervezett zarándoklat alkalmával, október 5-én, amikor Szent László egykori sírhelye közelében, és az ő pártfogását kérve ünnepélyes hitvallással, a keresztény értékek iránti elköteleződésüket fejezzük ki.

Lelkipásztori szempontból egyik legkiemelkedőbb eseménye a Szent László Évnek, a Szent László egyházmegyei zarándoklat, május 14-én. Idén még nagyobb teret szeretnének biztosítani a szent király iránti tisztelet kifejezésének. Mivel Szent László kultuszának két fő állomása a nagyváradi vár és Nagyvárad barokk katedrálisa, az idei emlékév rendezvényei, köztük a legfőbb, a május 14-ei Szent László egyházmegyei zarándoknap is e két pilléren nyugszik. A székesegyháztól induló idei körmenet a középkori katedrális fölé épült vártemplomban ér véget. Az egyházmegyei zarándoklatra Szent Lászlónak Győrben őrzött ereklyéje érkezik Nagyváradra.

Folytatódnak a zarándoklatok Szentjobbra is. Május 30-án, a papok és szerzetesek, szeptember 10-én pedig a hívek serege zarándokol el egyházmegyénk ezen régi kegyhelyére.

A Szent László személye iránt érdeklődők igényes program elé nézhetnek október 14-én, amikor az Egyháztörténeti Konferencián a legkiemelkedőbb szaktekintélyek szólalnak fel a témában.

Szent Laszlo ev (6)

Kulturális programok

Csorba Sándor, a püspökség levéltárosa a kulturális programokat emelte ki. Megújulás a gyökereknél címmel vándorkiállítás kezdődik Szent László királyról április 6-án. A kiállítássorozat hét hónapon át járja majd be az egyházmegye gyülekezeteit. A képekkel gazdagon illusztrált kiállítás a jellegének lehetőségeihez mérten minél gazdagabban igyekszik tájékoztatni az érdeklődőt Szent László életéről, jelentőségéről, továbbá a váradi egyházmegye és a szent kapcsolatáról.

Május 13-án Illei János Salamon király, Lászlónak foglya című zenés történeti iskoladráma bemutatójára kerül sor Nagyváradon. Az egyik legjelentősebb magyar jezsuita drámaíró, Illei János történeti játékát Kassán adtak ki 1767-ben. A ma is közérthető előadás az 1080-as évek elejére kalauzolja a nézőket: a már többször legyőzött Árpád-házi Salamon, volt király újabb cselvetését mutatja be, amit László király vitézeivel meghiúsít. László végül – a hazáért való aggodalom és lelki tusakodás közepette – a visegrádi várba záratja Salamont. A kiformált jellemképekkel gazdag darabot szólóban éneklő allegorikus szereplők és közös történeti népénekek színesítenek.

Szent Laszlo ev (5)

Boldog a föld, melynek királya nemes – szabadtéri vetítés Szent László királyról május 20-án. Az Európa legnagyobb mozgó képregényeként is említett Fény utcája programot első ízben 2014. augusztusában mutatták be Székesfehérvár történelmi belvárosában. A több épület külső homlokzatára kivetített, monumentális méretű, színes animációk nem kizárólag Szent László életének bizonyos pillanataiba engedtek betekinteni, de kifejező módon mutatták be a szent ismertebb legendáit is. A Nagyboldogasszony székesegyház főhomlokzatán megjelenő történetek élményt jelentenek majd minden érdeklődőnek!

Világosság ragyog az igazra – a váradi püspöki palota Szent László freskóinak magyarázata, május 20-án, a múzeumok éjszakáján. A nagyváradi római katolikus püspöki palota dísztermének falképeit Lipovniczky István megbízásából 1879-re készítette el a német származású soproni képzőművész, Storno Ferenc. A minden részletében gazdagon díszített terem mennyezetét Szent László király életéből, illetve legendáiból ihletett freskók töltik meg. Bár a művész remek munkát végzett, ennek ellenére a Szent László legendáiban kevésbé járatos, vagy esetleg nem katolikus felekezetű látogatók számára a festmények közvetett jelentése esetenként nem értelmezhető helyesen. A múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható díszterem falképeinek, ezek motívumainak jelentését kifejezetten erre az alkalomra megvalósított világítástechnika és tematikus vetítés segítségével tárjuk fel a látogatók előtt, magyar és román nyelvű magyarázó szövegekkel oszlatva fel különböző jelenetek üzenetét fedő ködöt.

 

Szent Laszlo ev (3)

Külön figyelnek a tájékoztatásra

Lakatos Attila régész, a Vallásturisztikai Iroda munkatársa a Szent László-év alkalmából megjelentetett többnyelvű, minőségi kiadványokat ismertette. Mint elhangzott, az idei esztendőben Szent László érmet is kibocsátanak. Turisztikai brosúrákat háromezer példányban jelentettek meg magyarul, de román és angol nyelvű kiadványokat is készítettek. Megjelentetett brosúrák: Nagyvárad Római Katolikus Székesegyházai, Szent László király fejereklye-tartói, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Kincstára.

zent László nagyváradi tisztelete címmel imafüzet látott napvilágot nyomtatásban, továbbá képes album formájában A nagyváradi római katolikus székesegyház és a A nagyvárdi Szent László Herma – képes album a Herma készítésének 125., illetve a Szent László ereklye hazatértének 240. évfordulójára című kiadvány. Ezek román nyelvű változata várhatóan 2018 folyamán készül el.

A Szent László-emlékéremről tudni lehet, hogy az előlapján: Szent László király székesegyházat építtet Nagyváradon. Felirata : SancteLadislaeora pro populotuo (Szent László, imádkozz népedért) 1192– 2017. A hátlapon: Szent László felajánlja országát a Szűzanyának (középkori előképek alapján készült tűzzománc eredeti alapján Okolicsányi János váradi püspök pásztorbotján. Ismeretlen mester, 1733 körül). Felirat: Columna Militiae Christianae, Defensor Indefessus et Athleta Patriae (Szent László jelző a kanonizációs legenda szövegében: A keresztény hadak oszlopa, legyőzhetetlen védelmező és a haza bajnoka). Az emlékérem bronz, aranyozott bronz és ezüst változatban kerül verésre.

Szent Laszlo ev (4)

 

Szent László-villamos

A katolikus püspökség, a nagyváradi önkormányzat és a Helyi Közszállítási Vállalat együttműködésének köszönhetően tegnaptól egy különleges villamos közlekedik Nagyváradi utcáin: a Szent László év alkalmából különlegesen díszített jármű kék alapon ábrázolja a lovagkirályt, és háromnyelvű (magyar, román és angol) felirat hirdeti az emlékévet.

B. B.