Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kéz a kézben a jövő gyermekeiért

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” – írta Szent-Györgyi Albert. Ma is időszerűnek tartom ezzel az idézettel indítani a Szalárdi János Általános Iskola elmúlt években történt változásairól szóló beszámolót, mivel a helyi tanács és az iskola vezetősége közös erővel harcolnak Szalárd község jövőjéért, melyet együtt formálnak a jelen iskolájában.

Prém Mónika

Prém Mónika

Az iskola XVII. századra visszanyúló múltja erősíti azokat a gyökereket, amelyekre folyamatosan épített az elmúlt évtizedekben minden község- és iskolavezető, s így elmondhatjuk, hogy  ma, a 21.században, fénykorát éli az intézmény egy virágzó község szívében.

Az iskola mai nevét, Szalárdi János erdélyi hivatalnok és történetíró után vette fel, aki Szalárd szülöttje volt. Ennek állítván emléket Nagy Miklós polgármester kezdeményezte a névfelvételt, azzal a céllal, hogy ne vesszen feledésbe a község múltja, hanem újraíródjon, felélesztve ezáltal neves krónikásunk emlékét és példaként állítva az ifjúság elé, akire mindig büszke lehet most és a jövőben egyaránt.

E nemes cél elérése, vagyis a Szalárdi János nevének felvétele, 5 évvel ezelőtt több akadályba is ütközött, ugyanis míg az iskolai akkori vezetői és egyes pedagógusai az önkormányzat tagjaival sziklaszilárdan támogatták e kezdeményezést, addig voltak ellenzői is ennek az elképzelésnek, s minden szinten megpróbálták elérni, hogy ne ébredjen öntudatra Szalárd községe és iskolája. A céltudatos, kitartó harc azonban meghozta gyümölcsét, s így 2011-ben hivatalosan is felvehette az állami tanintézet a Szalárdi János Iskola nevet, ezáltal megpecsételve Szalárd községét egy történelmi személlyel, mely azóta már beleivódott a lakosok tudatába, ezáltal összekötve a múltat a jelennel és megteremtve gyermekeinknek a nemes jövőt.

Az épülő napközi

Az épülő napközi

A helyi tanács egyik megvalósításából lépegetett a következőbe Nagy Miklós vezetésével, akinek elsődleges célja Szalárdon mindig az oktatás fejlesztése volt, s mint zászló lebegtek előtte Reményik Sándor versének sorai: „Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!” Így épülhetett fel a szentimrei általános iskola is égbe magasló várfalaival, mely ugyan a szalárdi iskolához tartozik s annak egy kihelyezett egysége, kiváló pedagógusainak köszönhetően nagyszerű oktatás folyik mind óvodai, mind elemi szinten. Az iskola épülete ismét a magyar történelem egy igen jelentős eseményének állít emléket és várszerű jellegével 2011-re visszaadva a helyi lakosoknak és azok gyermekeinek a dicső múlt emlékét Szent Imre hercegről. Az iskola épülete 7 termet rejt magában, magyaros díszbe öltöztetve azoknak falait, hogy elvarázsolják és ugyanakkor értékeket közvetítsenek a falu 50 diákjának, akik a jövő alapját képezik.

A délutáni központ is készen áll a gyermekek fogadására, ősztől a tervek szerint ez is beindul

A délutáni központ is készen áll a gyermekek fogadására, ősztől a tervek szerint ez is beindul

Visszatérve ebből a történelmi utazásból, s elhagyva Szentimre varázslatos várát, meg kell álljunk és el kell időzzünk a jelenben, mely a számok és a fejlődés világa Szalárdon 2016-ban, ugyanis az elmúlt években az iskolához tartozó épületek minősége csak javult. Hét épületben folyik jelenleg oktatás, ebből három az óvodai nevelést szolgálja, 135 gyereknek, 8 csoportban, rövid és hosszú programban. A helyi tanács itt is törekszik megteremteni gyermekeinknek a megfelelő körülményeket, így a Manócska óvoda már 2005-ben elfoglalhatta azt a többtermes épületet, amely a mai napig is mesés helyet biztosít a gyarapodó lakosság gyermekeinek.

A helyi tanács támogatásával az 1-es számú, román nyelvű óvoda épületének külső tatarozása a tavalyi nyár folyamán valósult meg, idén tavasszal pedig ennél egy sokkal komolyabb és nagyobb beruházás vette kezdetét, mivel egy újabb és már-már lehetetlennek látszó csata eredménye az önkormányzat részéről a hosszú programos óvoda épületének megépíttetése. Már évekkel ezelőtt elkezdték a munkálatokat, benyújtották a pályázatot, s míg a lakosság nagy része már nem is hitt  létrejöttében, a község vezetői tovább harcoltak és kopogtattak, míg 2016 tavasza meghozta ennek gyümölcsét, vagyis idén elkezdődhetett az építkezés és ősszel gyermekeink már egy új, modern technikával felszerelt óvodában kezdhetik első lépéseiket.

Az új épület jelentősége a község életében több rétegű, ugyanis azon kívül, hogy jobb körülményeket biztosít a gyerekeknek óvodai neveltetésükben, segíteni fogja a szülőket is, hogy mihamarabb visszatérhessenek munkájukhoz, ezzel pedig több család biztosabb megélhetését és jobb életkörülményeiket támogatja hosszú távon. A demográfiai mutatók pontosan jelzik azt a lélekszám-növekedést, mely az elmúlt években tapasztalható volt Szalárd községben, hisz a fiatalok nem menekülnek a szalárdi élet nyugalmától, hanem bátran alapítanak családot a községben, mert érzik, hogy egy nagyszerű csapat dolgozik értük és velük.

Így több mint 200 diákunk tanul jelenleg elemi szinten, 15 osztályban Szalárdon, Jákóhodoson és Szentimrén. Tanítóink ugyanazzal a céllal munkálkodnak, mint községünk vezetői, alapot teremtenek diákjainknak, megismertetik velük Szalárd hagyományait és értékeit. Ennek érdekében hagyományőrző köröket szerveznek, valamint különböző színes tevékenységeket rendeznek pedagógusaink, melyekre szeretettel meghívják a szülőket és a község vezetőit, hogy egy szorosabb kapcsolat  alakuljon ki a község lakói és azok gyermekeit oktató nevelők között

A folyamatos új beruházások mellett a már meglévő épületek modernizálását és karbantartását is szem előtt tartja a helyi önkormányzat, így a Szalárdi János iskola V-VIII. osztályos oktatásban résztvevő 200 diák szellemi fejlődését biztosítja az az intranetes hálózat kiépítése az irodákban, osztályokban és tanáriban, melyet idén valósítottunk meg.  A számítástechnikai eszközök cseréjére is folyamatosan sor kerül a tanév folyamán, ezáltal lépést tartva és felzárkózva a korszerű, modern technikákhoz.

Az Iskola másként elnevezésű program keretében iskolások látogattak a polgármesteri hivatalba

Az Iskola másként elnevezésű program keretében iskolások látogattak a polgármesteri hivatalba

Ugyanilyen jelentős lépés volt az idei tanévben a diákok biztonságának kezelése iskolán belül és kívül, zárt láncú hálózati megfigyelő kamerák felszerelésével, mely igen nagy beruházást igényelt a helyi  önkormányzat részéről. Hasznosságát azonban nem lehet eléggé nyomatékosítani, hisz pedagógusok és szülők egyformán fontosnak tartják, hogy gyermekeik olyan környezetbe járjanak, ahol biztonságban tanulhatnak és fejlődhetnek.

A neveléshez hozzá tartozik az iskolán kívüli élet is, melyben fontos szerepet kapnak a határon belüli és kivüli testvérkapcsolatok. Ezek fenntartásában nagy segítségünkre van a polgármester, akinek köszönhetően már lassan barátság kötődik Szalárd és Nádudvar (Magyarország) lakosai és diákjai között. A két önkormányzati vezető évente kétszer szervez találkozót programokkal egybe kötve, ezáltal támogatva tanulóink világszemléletének bővülését és a határokon átnyúló kapcsolatok ápolását.

Sorolhatnánk még a már hétköznapinak számító támogatások hosszú sorát, mint a hőszigetelt ajtók és ablakok cseréje, a tanári szoba bútorzatának felújítása, a fűtési rendszer modernizálása, az iskolabusz karbantartása és annak használatának támogatása, de néha már ezeket észre sem vesszük, csak természetesnek tartjuk, hogy mi kérünk és ők adnak. Pedig valójában ezek költsége nem kevés, s megvalósításuk elképzelhetetlen lenne egy iskolai intézményben az önkormányzati hivatal és a polgármester támogatása nélkül.

600 diák és 60 alkalmazott van a Szalárdi János iskolában, akik minden nap érzik az önkormányzat és a polgármester szilárd támogatását, mivel az iskola és a község vezetői kéz a kézben, együtt akarnak fejlődni és Bihar megyének ezen történelmi kincsestárát megőrizni az utókornak közös erővel. Sok község és falu a létszám hiánnyal küszködik, Szalárd azonban fölötte áll ezeknek a problémáknak, talán épp ezért a megdönthetetlen kitartásért, mely az önkormányzat vezetőségéből árad, valamint annak jövőbe látó, jelenben építő és múltban gyökerező gondolkodásmódjáért.

Prém Mónika
a Szalárdi János Általános Iskola igazgatója