Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kevés az iskolapszichológus

Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak, valamint a megyei főtanfelügyelőségeknek alárendelt nevelési és erőforrás-központok keretmódszertani szabályai határozzák meg a Románia iskoláiban működő pszichológusok maximális számát. A Bihar megyei helyzetről Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettest kérdeztük.

Az Ady Endre Elméleti Líceum egyike Nagyvárad iskolapszichológusi kabinettel rendelkező iskoláinak

Az Ady Endre Elméleti Líceum egyike Nagyvárad iskolapszichológusi kabinettel rendelkező iskoláinak

Bihar megyének több mint 800 oktatási intézménye biztosít képzést az óvodától a líceumig magyar és román, illetve vegyes tannyelvű iskolákban. Megyénkben 54 iskolapszichológust és 13 logopédust foglalkoztatnak. Ezek az arányok, és a jelenleg tevékenykedő szakemberek foglalkoztatottsága jól mutatja, hogy mekkora szükség lenne még több szakemberre ezeken a területeken.

A Bihar Megyei Nevelési és Erőforrás Központ (CJRAE) adatai szerint Nagyváradon 25, Belényesben 4, Vaskohszikláson 3, Margittán 4, Élesden 2, Nagyszalontán 2, valamint Székelyhídon, Érmihályfalván, Diószegen, Berettyószéplakon, Tenkén, Borson, Bihardobrosdon, Réven, Papfalván és Váradszentmártonon egy-egy iskolapszichológiai kabinet működik. Nagyváradon két magyar tannyelvű iskolákban (az Ady Endre Elméleti Líceumban és a Szacsvay Imre Általános Iskolában), Nagyszalontán szintén kettőben (az Arany János Elméleti Líceumban és az Arany János Főgimnáziumban), Székelyhídon (a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban), Érmihályfalván (a Zelk Zoltán Általános Iskolában), és Borson (a Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakközépiskolában) pedig egy-egy, összesen tehát hét rendelőt.

Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes kérdésünkre elmondta, hogy a mostani helyzetben egy pszichológusnak gyakran 1400 vagy ennél is több gyerekkel kell foglalkoznia – sőt kisebb településeken egyáltalán nincsenek is jelen –, ami azt jelenti, hogy a szakembernek két-három iskola között kell megosztania magát egy olyan munkaprogrammal, amely bizonyos napokat jelöl ki az egyes oktatási intézményekben megtartandó fogadóórákra. Természetesen a tanárok, osztályfőnökök és szülők igényelhetnek csoportos, illetve korosztályonkénti meghallgatásokat is, például egy osztályfőnöki óra keretén belül, de egy-egy diákkal csak a szülők külön beleegyezésével foglalkozhatnak. Tevékenységük a gyerekek képzésének pedagógiai folyamatához kapcsolódik, tehát a tanulási problémák okainak feltárásában, megértésében és kiküszöbölésében nyilvánulnak meg, de ugyanakkor a képesség-, illetve készségfelmérés is e munka része, illetve a továbbtanulás kapcsán felmerülő kérdésekben is nagy segítségükre lehetnek a diákoknak és szülőknek egyaránt.

Kéry Hajnal közülte azt is, hogy az Oktatási Minisztérium és a Bihar Megyei Nevelési és Erőforrás Központ iskolapszichológusi hálózatára vonatkozó rendeletek 2011 előtt is léteztek, de törvényes keretekbe csak 2011-ben foglalták őket: 800 gyereknek kellene egy iskolapszichológus. A fentebb vázolt valós helyzet azonban azt mutatja, hogy a munkahelyek számának maximálása, az, hogy a megszabott számúnál nem lehet több szakembert alkalmazni, nem válik a rendszer előnyére, hiszen az igény jóval nagyobb lenne mint amire most lehetőség van. Egyelőre azonban úgy néz ki, hogy a közeljövőben nem születik a mostani helyzetet pozitívan befolyásoló újabb törvény.

Szamos Mariann