Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kettős ünnep volt a PKÉ-n

Ünnepélyes tanévnyitót tartottak pénteken a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE), ahol sor került az első éves hallgatók fogadalomtételére és az egyetem új rektorának, dr. Pálfi Józsefnek a beiktatására is.

Református istentisztelettel kezdődött az évnyitó, igét hirdetett Szomor Abigél, az egyetem új lelkésze a Királyok első könyvének harmadik fejezetéből, az 5–9. versek alapján. Az egyetem új hallgatóit Salamon bölcs királyhoz hasonlította, királylányoknak és királyfiaknak nevezve őket, akiknek fontos ismerniük lehetőségeiket és felelősségeiket, valamint képesnek kell lenniük dönteni jó és rossz között.

Szomor Abigél, dr. Pálfi József, Tőkés László, dr. Dávid László és dr. Jávor András

Szomor Abigél, dr. Pálfi József, Tőkés László, dr. Dávid László és dr. Jávor András

Az igehirdetés után dr. Pálfi József köszöntötte az ünneplőket, aki szintén „királyi sarjaknak” nevezte az első éves hallgatókat. Név szerint köszöntötte a magyarországi és kolozsvári egyetemekről érkezett rektorokat, a politikai és civil szervezetek képviselőit, a PKE vezetőségét, adminisztratív testületét, oktatóit és hallgatóit. Külön köszöntötte az egyetem új lelkészét, Szomor Abigélt.

A köszöntések után Tőkés László, a PKE Alapítók tanácsának elnöke az apostoli köszöntéssel üdvözölte az ünneplőket. Beszédében ismertette az egyetem rövid történetét megalapításától napjainkig, megemlítve a nehézségeket is, melyeken keresztül ment a tanintézet. Mint mondta, a drasztikus népességfogyás ellen egyházi, egyetemi és közéleti szinten egyaránt fel kell lépni.

Pálfi Józsefet beiktatja Dávid László

Pálfi Józsefet beiktatja Dávid László

Dr. Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora ünnepi beszédében elmondta, hogy a PKE-t olyan embernek kell vezetnie, aki azonosulni tud az egyetem értékeivel és aki vállalja a felelősségeket, majd köszöntése után beiktatta Pálfi Józsefet, ráadva a rektori talárt és rektori díszláncot is.

A PKE új rektora Bethlen Gábor szavaival buzdította az első éveseket: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet”, majd elmondta, hogy a tanintézetnek a Partium megtartó erejévé kell válnia, ahol fontos a szabadon kutató munkára való nevelés és a nemzet jólétén való munkálkodás. Mint mondta, az egyetem fennállása óta ez a 26. tanév, jelenleg 802 hallgatóval (605 alapszakos és 197 mesteris), 2 karral és 4 tanszékkel (alapszakon 12, mesterképzésen 8 szak) folyik a képzés. Megköszönte továbbá a magyar állam 200 millió forintos támogatását, melyet ingatlan-beruházásra kapott az egyetem.

Az első éves hallgatók fogadalomtétele Fotók: partium.ro

Az első éves hallgatók fogadalomtétele
Fotók: partium.ro

Dr. Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárának helyettes államtitkára Magyarország kormánya nevében köszöntötte az egyetem új rektorát és a hallgatókat, majd elmondta, hogy magyar egyetemistának lenni Erdélyben felelősség, lehetőség és esély, melyhez szilárd belső elszántság kell. „A harcot a jelenben is folytatni kell – mondta – a zászlóért, egyházért, nemzetért”, és ebben a harcban segít Magyarország a PKE-nek, de ehhez az egyetem hallgatóinak is küzdeniük kell: képezni magukat, családot alapítani, itthon maradni.

Dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem rektora köszöntötte az ünneplőket a magyarországi egyetemek nevében, aki figyelmeztetett: Debrecen nem konkurencia, hanem együttműködő barát, testvér. Dr. Nagy Éva bukaresti államtitkári kabinetigazgató elmondta, hogy meg kell mutatni a világnak, hogy van a Partiumban egy életerős magyar közösség, ami fontos Európában, majd figyelmeztetett: „keresztény egyetem lévén a megértés, hit, remény, szeretet, társadalomra való odafigyelés jegyében éljünk és munkálkodjunk”.

Az ünnepi beszédek után következett az első éves hallgatók fogadalomtétele, a Szózat eléneklése, majd a testvéregyházak köszöntése, áldása. Pék Sándor, a Szent László római katolikus plébánia plébános-esperese átadta Böcskei László megyés püspök köszöntését, majd Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese Csűry István nevében is köszöntötte az ünnepelteket. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.

A beszédek, köszöntések közti zenei momentumokat a szegedi Argenteus Vegyeskar (dr. Kovács Gábor vegyeskar-vezető) és a nagyváradi Csillagocska Néptánccsoport (Márkus Zoltán karvezető) szolgáltatta.

Kiss Erzsébet Janka