Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kettős ünnep a reformáció évfordulóján

Kettős jubileumot ültek október 31-én a Nagyvárad-Olaszi református templomban, ahol a lutheri reformáció 497-ik évfordulója mellett arról is megemlékeztek, hogy 230 évvel azelőtt tették le a templom alapkövét, ez pedig a váradi eklézsia török-dúlás és ellenreformáció utáni ismételt talpraállását jelentette.

Az ünnepi alkalmon meghívott vendégként Derencsényi István, debreceni püspökhelyettes hirdetett igét, aki arra emlékeztetett, hogy a nosztalgiába hajló emlékezés veszélyes lehet, hiszen elidegenít a mától. „Emlékezésünk nem ragadhat le a multnál, hanem arra ösztönöz, hogy a múlt megőrzésre érdemes értékeit továbbadjuk a jövőnek” – fogalmazott. Mint hozzátette, a reformáció egyházának lenni azt jelenti, hogy a tagoknak követniük kell a reformátorok példáját, de másként, a 21-ik századnak megfelelő módon kell cselekedniük. Mit is tettek a reformátorok? – vetette fel a kérdést a psüpökhelyettes. „Újra felfedezték maguknak Krisztust, az egyház centrumát, és a figyelem középpontjába helyezték a Szentírást. Nyomdokaikat követve a reformáció egyházai sohasem adhatják fel a szentírás tanítását” – fogalmazott.

Derencsényi István

Derencsényi István

A jubileumi alkalmon ünnepköszöntőt tartott Veres-Kovács Attila parókus lelkész, aki az évforduló sajátságosan helyi vetületeiről beszélt, emlékeztetve a híveket arra, milyen hatalmas előrelépést jelentett az olaszi templom alapkőletétele, amely az 1660-tól 1784-ig tartó „kényszerű hallgatás” után gyakorlatilag újjáélesztette a helyi egyházat. Az eseményen felszólalt Tőkés László lelkipásztor, európai parlamenti képviselő is, aki arra emlékeztetett, hogy a református egyház hogyan protestált különböző korokban az istentelen hatalom ellen. Az ünnepségen szolgálatot tett a kántorok kórusa, valamint Erdei József debreceni előadóművész is, aki három verssel örvendeztette meg a közösséget. Az úrvacsorai Ágendás beszédet Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke tartotta meg, majd két úrasztaltól is úrvacsorát osztottak. Az ünnepség végén kiosztásra kerültek az immár hagyományossá vált Czeglédi György díjak, amellyel évről évre a különböző gyülekezetek kitűntetik meghatározó tagjaikat.

Erdei József

Erdei József

A Reformáció ünnepén az idén kitüntetett egyházi emberek a következők voltak: Pénzes Lajos biharpüspöki gondnok, néhai Jank Ferenc nagyvárad-csillagvárosi presbiter, Büte István nagyvárad-olaszi gondozó, Kecskés Zsigmond Tamás nagyvárad-ősi presbiter, Bottyán Gyula nyugalmazott, nagyvárad-réti lelkipásztor, Gáll Gyula nagyvárad-rogériuszi presbiter, néhai Szatmári István nyugalmazott lelkipásztor, aki a szőlősi templomban évekig helyettesítő szolgálatot vállalt, Veres Pál nagyvárad-szőlősi presbiter, Balla Sándorné Márton Edit volt nagyvárad-velencei presbiter, Székely Zoltánné Petri Ilona nagyvárad-újvárosi presbiter. Az esemény szeretetvendégséggel zárult.

Szombati-Gille Tamás