Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Készül a gyülekezeti ház

Valahányszor a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközségnél jártunk az elmúlt hetekben, láthattuk-hallhattuk, hogy munkálkodnak a templom mellett épülő gyülekezeti házon. Mivel ott már évek óta folyik a munka,  arra voltunk kíváncsiak, hogyan haladnak az építkezéssel, s mikor készülhet el a több szerepet is betöltő épület.

 épületkomplexum maketten

Lassan, de biztosan felölti végleges formáját az épület, melyet Garnai Sándor gondnok és Kerekes József parókus lelkész társaságában járunk végig. A háromszintes gyülekezeti házat 2008-ban kezdték építeni a templom és a torony mellé, a kivitelezés üteme azonban attól is függ, mennyi pénz áll az egyházközség rendelkezésére. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy az egyik alagsori terem már használatban van, ott tartják többek között a konfirmációi előkészítőket, ezt saját kezükkel tették rendbe a presbiterek és gyülekezeti tagok. Idén augusztusban a gyülekezet pénzéből folytatták a munkát a gyülekezeti ház emeletén, tudtuk meg Garnai Sándortól. Az alagsor és a földszint már készen volt födémmel együtt, az emeleti részt kellett folytatni. Az emeleti rész hatvan százalékát felfalazták, de mivel időközben kaptak támogatást, abból a födémet is elkészítik a már meglévő hatvan százalékra. „Ha Isten segít és az idő is engedi, akkor az idén ez mind teljesíthető” – mondta a gondnok, akitől megtudtuk, hogy magának a gyülekezeti háznak az építését öt évvel ezelőtt, 2008-ban kezdték el. Akkor kiásták az alapot, ami azt jelentette, hogy körülbelül 2700 köbméter földet ástak ki és szállítottak el, majd következett az alap beöntése, aztán már az alagsori részt is két részletben készítették el a pénzszűke miatt. Azóta minden évben készítettek valamit, volt rá példa, amikor csak a gyülekezeti pénzre számíthattak, de kaptak támogatást a megyei és városi tanácstól, a Gustav Adolf Egyesülettől, melynek Mátyás Attila evangélikus lelkész a romániai főtitkára, legutóbb pedig Biró Rozália RMDSZ-es szenátor, valamint Szabó Ödön és Cseke Atilla parlamenti képviselők szereztek célirányos támogatást az építkezésre, ők ezzel segítik a munkát. A gondnok elmondta, hogy mivel kevés a helyiségük, a presbitérium úgy gondolta, az alagsorban kialakítanak egy használható termet, ahol a konfirmandusokat oktathatják, ahol gyűlésezhet a presbitérium, sőt gyermekmegőrzőként is használják a helyiséget. Ennek rendbetételén ingyen dolgoztak a presbiterek és a gyülekezeti tagok. Tavaly egyébként elvégezték az alagsor hő- és vízszigetelését is. A tervek szerint kántori, segédlelkészi és lelkészi lakás is helyet kap a háromszintes, szintenként 500 négyzetméteres felületű épületben, de lesz ott konferenciaterem és vendégszoba, és civil szervezeteket is várnak majd az épületbe némi fizetség ellenében, amit szintén fejlesztésre fordítanának, magyarázta Garnai Sándor, aki hozzátette: pályázni is fognak, hogy fedezni tudják a költségeket. Az idén egyébként a várad-újvárosi református gyülekezetnek köszönik meg a támogatást, mondta Kerekes József, aki hozzátette: kérelemmel fordultak a biharpüspöki református gyülekezethez is. A lelkész megjegyezte: nagyon fontos számukra az, hogy érzik a szolidaritást. „Köszönet mindenkinek, aki pozitívan állt hozzá, és fel tudja mérni, hogy mennyi itt az elvégeznivaló, és ami legalább olyan fontos, az, hogy a szó lelki értelmében is építkezünk” – mondta a lelkipásztor. Minden városi gyülekezet apadt, de itt vasárnaponként még mindig indokolt 9 órától, 11-től és 17 órától istentiszteletet tartani, emellett van szerdán délben áhítat, csütörtökön bibliaóra, pénteken és szombaton konfirmációi előkészítő, a vasárnapi, 11 órai istentisztelettel egy időben van a gyerekeknek a vasárnapi iskola, ahol a kicsikkel foglalkoznak, számolt be a tiszteletes. „Végső soron azzal kezdtük el 2008-ban az épületet (ami a teljes komplexum hatvan százaléka, a templom és a torony ugyanis a 40 százaléka), hogy Isten látja a munkálkodást, és ő majd megsegít bennünket. Nem gondoltuk, hogy ennyi jószándékú emberrel találkozunk, akik mellénk álltak, és ami rajtuk állt, megtették, és szinte elenyésző, mindössze egy-két százalék a kedvezőtlen tapasztalat. A gyülekezet ebben a kérdésben egységes, felmutatható eredmények vannak, és mindezért Istené a dicsőség” – mondta Kerekes József. Fried Noémi Lujza