Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kérhetik a gázolaj-ártámogatást

Február 27-től kezdődően kérhetik a gazdák a negyedik évharmadban megvásárolt és felhasznált gázolaj után járó ártámogatást, tájékoztatott a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei kirendeltsége.

A kedvezményezettek azok a gazdák, akiknek gazdasága Bihar megye területén van,  és támogatást kértek a 2013/763. számú kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően. A kérvényeket az APAI megyei Kirendeltségénél (Nagyvárad, Matei Corvin utca 1. szám) nyújthatják be az érintettek.

A támogatást egyéni vállalkozók és családi vállalkozások, jogi személyek, elismert vagy előzetesen elismert termelői szervezetek kérhetik, akik/amelyek szerepelnek a mezőgazdasági, szőlőtermelési vagy farmnyilvántartásban és mezőgazdasági területeket használnak növénytermesztésre. Szintén kérhetik a támogatást azok, akik szerepelnek az Országos Állattenyésztői nyilvántartásban, és mezőgazdasági céllal állatokat tartanak. A talajjavítással foglalkozó szervezetek és ezek szövetségei szintén kérhetik a támogatást, ha szerepelnek az országos nyilvántartásban, illetve a kutatással foglalkozó szervezetek, egyetemek, kutató-fejlesztő állomások szintén kérhetik a támogatást, amennyiben eredményeiket valamilyen módon közzéteszik.

Az APIA megyei székhelyén várják a kérvényezőket

Az APIA megyei székhelyén várják a kérvényezőket

A növénytermesztőknek legalább egy hektárnyi földet kell megművelniük, a parcelláknak legalább 0,3 hektárosnak kell lenniük (kivéve az üvegházak, fóliasátrak. A szőlőtermesztésre, gyümölcsösnek, faiskolának stb. használt területeknek legalább 0,1 hektárnak kell lennie. Állatot, baromfit, méhcsaládokat vagy selyemhernyót tartóknak szintén jár a támogatás, akárcsak azoknak, akik motoros öntözőberendezést hasnzálnak.

A kérvény mellé többek között a tulajdonos/ügyvezető személyi igazolványának másolatát, a pénzügyi vagy kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzést igazoló irat másolatát, esetenként a védett terület nagyságát igazoló iratot, az állattenyészet állategészségügyi nyilvántartásának/engedélyének másolatát kell benyújtani. Szükség van az elhasznált gázolaj mennyiségét igazoló iratokra é a motorinavásárlás számláinak másolatára is.

A kérelmező nem lehet csődben, átszervezés alatt, illetve nem lehet részére kiállítva állami támogatás visszatérítéséről szóló határozat, mondta Florian Pavel, az APIA megyei kirendeltségének vezetője, aki azt is hozzátette: az ártámogatással megvásárolt gázolajat csakis a törvényes előírások szerint lehet felhasználni.