Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Keresztény szellemben építenének közösséget

Átszervezési tervek a nagyváradi Arany János Kollégiumban

Hamarosan virágzó diákéleti központtá válhat a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) Arany János Kollégiuma (AJK), amely jövő tanévtől kezdődően jelentős belső átalakulásoknak néz elébe. Az ezzel kapcsolatos tervekről beszélgetünk Ráksi Lajos kollégiumi igazgatóval, az egyetem lelkészével.

Ráksi Lajos immár három éve a PKE lelkésze, emellett pedig egy éve az AJK igazgatója is. Mint elmondta, a kollégium vezetőjeként eltöltött esztendő alatt számos célkitűzés és ötlet fogalmazódott meg benne a bentlakás életének felpezsdítésére és a közösség összekovácsolására, melyeket jövő évtől fokozatosan szeretne gyakorlatba ültetni. A tervezett átszervezésekről Tőkés László egyetemi elnök számolt be első ízben a PKE tanévzáróján, ahol elmondta, hogy a Ráksi Lajos által benyújtott tervnek köszönhetően egyszerű szálláshelyből hamarosan európai színvonalú bentlakássá válhat az AJK, amely így minden szempontból megfelel majd a közösségi és egyházi elvárásoknak is.

Kereszteny (2)

Ráksi Lajos, a Partiumi Keresztény Egyetem lelkésze

Az AJK átszervezsésének kérdése először az egyetem vezetőségének februári ülésén került terítékre, ugyanis változtatni szerettek volna azon a tendencián, hogy mintegy százötven fiatal úgy lakjon egymás mellett a kollégiumban, hogy lényegében nem is ismerik egymást.

Felülvizsgálták a kollégium szabályzatát

Mint Ráksi Lajostól megtudtuk, az elsődleges cél az, hogy a bentlakásban sajátságos közösségi szellemiséget honosítsanak meg. Ennek első lépéseként a diákokkal együttműködve felülvizsgálták a kollégiumi szabályzatot, amely helyenként elavult volt, vagy épp a döntéshozáshoz nem adott megfelelő irányvonalat a mindennapi gondok kapcsán. Az egyetem szenátusa ebben a hónapban el is fogadta a szabályzat módosító javaslatait, amelyekkel többek közt pontosan meghatározták a kollégiumi igazgató pontos feladatkörét, tisztázták a külföldi vendégdiákok számára nyújtott szolgáltatásokat és a szociális ösztöndíjak pontrendszerét, valamint szabályozták a különböző kábító- és tudatmódosító szerek tiltására vonatkozó előírást is.

Közösségi tér és egymás megismerése

A bentlakás életében emellett számos változtatást terveznek. Fontos lenne például egy közösségi tér kialakítása. „Mivel teremhiányban szenvedünk, nincs egy olyan hely a bentlakásban, ahol le tudna ülni 25–30 ember kávézni, beszélgetni, társasjátékozni vagy bármit csinálni” – fogalmazott a kollégiumi igazgató. Ennek orvoslására ideiglenesen megpróbálnak szabaddá tenni egy helyiséget. Végleges megoldást azonban csak az jelenthet majd, ha elkészül a PKE már eltervezett új épületrésze, s az egyetemi könyvárat oda költöztethetik. Ezzel egy teljes szint felszabadulna a kollégiumban, és több teremmel is gazdálkodhatnának.

Apróbb felújításokkal a lakhatási viszonyokon is javítanának. Például festtetnének és lecserélnék az elhasználódott fürdőszobai felszereléseket, matracokat. „Teljesen banális dolgok ezek, amiket meg kell ejteni, mert ettől picit jobb közérzete lesz az embernek” – hangsúlyozta Ráksi Lajos, aki azt is hozzátette, szeretnének egy „szabad polcot” kialakítani, amelyen ingyenesen elérhetők és lapozgathatók lennének a fontosabb magyar belföldi és külföldi sajtótermékek.

A Partiumi Keresztény Egyetemnek számos székelyföldi, szilágysági, bánsági diákja is van, emelett évente fogad külföldi fiatalokat az Erasmus nemzetközi diákcsere-program keretében. Ezért a jövő tanévtől szeretnének olyan programokat szervezni, amelyek során minden diák bemutathatja szülőhelye sajátosságait (például ételkultúráját speciális főzőestek során). Tematikus programokkal egymáshoz közelebb hoznák a különböző szakok hallgatóit is.

Lelkiség és új élethelyzetek

Az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetnének a lelkiségre, valamint a keresztény és nemzeti értékek ápolására. Bibliaórákat már eddig is tartottak, tervbe vették azonban, hogy az újvárosi egyházközség szomszédos templomában rendszeres istentiszteleti alkalmat biztosítsanak bentlakó és kintlakó diákoknak. Cél emellett, hogy legalább félévente rendezzenek egy kollégiumi hétvégét, amikor csak a bentlakók számára szerveznek majd játékos ismerkedési programokat.

kereszteny (3)

A PKE Arany János Kollégiuma

Emellett szeretnének legalább 3–4 féle műhelyt is megszervezni, ahol a diákok mellett meghívott vendégek is előadhatnának különböző érdekes témakörökben, mint például elsősegélynyújtás, protokoll, illemtan vagy akár drogprevenció.

„Mi mindig úgy gondolunk a diákokra, hogy ők már nagyon önállók és tájékozottak. Ez részben igaz is, de nagyon sok mindent itt kell megtanulniuk a városban. Kezdve onnan, hogy a jegyellenőrnek mihez van joga a villamoson, egészen addig, hogy mire figyeljenek oda, ha egy idegen megszólítja őket egy diszkóban” – hangsúlyozta a kollégiumi igazgató. Az ilyenfajta tájékoztatásra már vannak elindult gyakorlatok az egyetemen – minden tanév eljén rendőrök tartanak eligazítást a hallgatónak. Erre annak ellenére is szükség van, hogy a diákok önálló emberek, hiszen például a vidékről érkező bentlakók olyan élethelyzetekkel szembesülhetnek a városban, amivel szülőfalujukban nem.

Pályázati pénzekért is folyamodnak

Szeretnének kapcsolatot teremteni más szakkollégiumokkal is. A PKE már szoros kapcsolatot ápol például a református egyház által alapított kolozsvári Apafi-kollégiummal, de szeretnének más erdélyi és magyarországi kollégiumokkal is együttműködni annak érdekében, hogy a diákok Kárpát-medencei szinten megismerjék kortársaikat és szélesíték látókörüket. Évente legalább egy-két kirándulást is szerveznének a magyar identiás szempontjából fontos emlékhelyekre.

Mindennek azonban az anyagi hátterét is meg kell teremteni, ami nem lesz egyszerű, hiszen Ráksi Lajos elmondása szerint a kollégium bevételei épp hogy fedezik a kiadásokat, pont azért, hogy olcsó szolgáltatásokat nyujthassanak a bentlakóknak. „Nekünk nem az a célunk, hogy óriási jövedelemre tegyünk szert, hanem hogy jó körülményeket tudjunk biztosítani a diákoknak elfogadható áron” – hangsúlyozta a kollégiumigazgató, aki hozzátette, hogy a szükséges anyagi források megteremtésén már dolgoznak az egyetem vezetőségével, emellett pedig pályázati úton is megpróbálnak pénzt szerezni. Egyébként jelenleg is elbírálási folyamatban van egy pályázatuk, amelyet a Bethlen Gábor Alaphoz nyújtottak be, s melyet ha elnyernek, internetes rádiót és kulturális gyűjtőportált indíthatnak a diákok.

Problémakezelés keresztény szellemben

A kollégium jövőre – a tervek szerint – 156 bentlakóval kezdi meg a tanévet, akik külföldi cserediákokkal és más városból érkező tanárokkal is megosztják majd a szálláshelyet. Mint Ráksi Lajos elmondta, számos problémával szembesülnek egy tanév során, és mindenre megoldást is lehet találni azzal a feltétellel, hogy tudnak a kialakult helyzetről. Az AJK vezetése és a problémák kezelése pedig a fokozatosság alapelve szerint történik majd, Máté evangéliumának szellemében, még az esetleges fegyelmi ügyek esetében is: „Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak” (Mt. 18,15–17) – hangsúlyozta a kollégiumi igazgató, aki azt is hozzátette, reméli, hogy a bentlakók nemcsak egymás mellett élő emberek lesznek, hanem igazi közösséget alkotnak majd.

Szombati-Gille Tamás