Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kérdéses az iskolaköltöztetés

Vitás helyzet alakult ki a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Körös utcai részlegének elköltözése kapcsán. Mint tegnapi lapszámunkban olvashatták, hétfőn az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) váradi vezetősége, illetve két olyan párttagja, akiket a váradi önkormányzat delegált a Szacsvay-iskola vezetőtanácsába, sajtótájékoztatót tartottak, amikor elmondták, hogy az EMNP hétfőn egy javaslattal kereste meg Ilie Bolojan váradi polgármestert, konkrétan azt tanácsolták, hogy a Szacsvay-iskola elemi osztályait költöztessék el a Körös utcai zsúfolt épületből egy, a Vitéz (Decebal) utcán levő iskolaépületbe, az Andrei Şaguna Szakiskola egykori épületébe.

A Vitéz utcai iskolaépület, ahova költöztetnék az elemi osztályos szacsvaysokat

A Vitéz utcai iskolaépület, ahova költöztetnék az elemi osztályos szacsvaysokat

Az EMNP vezetőtanácsi tagjai elsorolták, hogy a Körös utcai épületben nagy a zsúfoltság, kedvezőtlenek a sportolási lehetőségek, és ezek a gondok egy csapásra megszűnnének, ha átköltöztetnék az előkészítős és elemi osztályokat az említett iskolaépületbe. Azt is elmondták a sajtótájékoztatón, hogy Bolojan polgármester pozitívan viszonyult a javaslathoz, ugyanis a Vitéz utcai iskolaépület a város tulajdona, így bérleti díjat sem kellene érte fizetni.

A Szacsvay Imre Általános Iskola Szaniszló utcai főépülete

A Szacsvay Imre Általános Iskola Szaniszló utcai főépülete

 

Iskolaköltöztetés politikai hátérrel?

A néppártos sajtótájékoztatón szinte kész tényként kezelték azt, hogy szeptembertől a „kis Szacsvay” már a Vitéz utcai iskolaépületben kezdi az új tanévet. A dolog egyik zökkenője, hogy mint kiderült, erről a megoldásról valamiért „elfelejtettek” egyeztetni az iskola vezetőségével. A Szacsvay Imre Általános iskola igazgatónője, Pásztor Gabriella hétfőn azt mondta, hogy a szóban forgó vezetőtanácsi tagok nem a teljes, tizenhárom tagú vezetőtanácsot képviselik, így csupán a magánvéleményük lehet az iskola elköltöztetésével kapcsolatban, és nem ők döntik el az iskola sorsát. Másfelől, tette hozzá az igazgatónő, őket minősíti az, hogy szakmai kérdéseket és az oktatási rendszer kérdéseit a politikum oldaláról közelítik meg. Tegnap ismét kerestük Pásztor Gabriellát, azonban az igazgatónő más elfoglaltságára hivatkozva, nem válaszolt kérdéseinkre.

A Bihar Megyei Tanfelügyelőség részéről Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, hogy egy iskola, így a Szacsvay egyik épületből a másikba költöztetése jóval bonyolultabb. Az iskola vezetőségnek és vezetőtanácsának teljes létszámban kell döntést hoznia, csak így lehet bármilyen javaslattal fordulni például az önkormányzathoz, azonban az önkormányzat is csak a megyei tanfelügyelőség jóváhagyásával dönthet bármelyik tanintézet elköltöztetéséről. Jelen pillanatig a váradi önkormányzat részéről semmilyen hivatalos megkeresés, javaslat nem érkezett a megyei tanfelügyelőséghez. Más kérdés az, hogy a szóban forgó Vitéz utcai iskolaépület Kéry Hajnal szerint korántsem olyan megfelelő, ahogy ez az EMNP sajtótájékoztatóján elhangzott. Az épületben ugyanis nincs például étkezde, így a napközis osztályokba járó gyerekeket minden délben el kellene vinni, máshova ebédelni, majd vissza, és ez igencsak körülményes és időigényes lenne.

Az EMNP-sek, akik menteni akarják a „kis Szacsvayt”

Az EMNP-sek, akik menteni akarják a „kis Szacsvayt”

 

A megyei tanács kész a tárgyalásra

Arra a felvetésre, hogy a Vitéz utcai iskolaépületért nem kellene a városnak bérleti díjat fizessen, a főtanfelügyelő-helyettes azt válaszolta, hogy a megyei tanáccsal közösen február óta keresik a „kis Szacsvay” részére a megfelelő helyet, és már találtak olyan, kantinnal ellátott ingatlant, ami a megyei tanács tulajdonában van, tehát bizonyára meg lehetne egyezni, hogy ezért se fizessen a város.

Megkérdeztük erről Pásztor Sándort, a megyei tanács elnökét is, aki annyit mondott, egyelőre nem akar állást foglalni az ügyben, ugyanis a tervek szerint még ezután kerül sor egy tárgyalásra a megyei tanácsi és a váradi önkormányzati vezetők között.

 Kéry Hajnal megyei főtanfelügyelő-helyettes

Kéry Hajnal megyei főtanfelügyelő-helyettes

 

„Ha használni nem tudnak a közösségnek, legalább ne ártsanak!”

Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei vezetője tegnap megkeresésünkre azt nyilatkozta, nem is szükséges, hogy az általános iskola vezetőtanácsának valamennyi tagja jóváhagyja a javaslatot, ugyanis az EMNP önállóan, tehát egy magyar érdekképviseleti pártként és nem iskolai vezetőtanácsként tette ezt a javaslatot a váradi városvezetésnek. Az, hogy a Szacsvay-iskolában áldatlan körülmények között tanulnak a magyar diákok, évek óta köztudott, így az EMNP jogosnak érzi, hogy a polgármesteri hivatallal közösen megpróbálja megoldani ezt a helyzetet. A cél az, hogy a gyerekek jobb körülmények között tanulhassanak. Csomortányi ugyanakkor kéri mindazokat, akik „magyar érdekképviselőkként nem tudtak és már nem is tudnak érdemben kiállni a váradi magyar közösségért, legalább ne ártsanak azoknak, akik még tudnak és akarnak érdemi tárgyalásokat folytatni például a polgármesteri hivatal vezetőivel, így lehetőséget  teremtve arra, hogy a váradi magyarok érdekei érvényesüljenek”.

Ilie Bolojan polgármester

Ilie Bolojan polgármester

 

A polgármester szerint a diákok érdekei a legfontosabbak

Tegnap megkerestük Ilie Bolojan nagyváradi polgármestert is, és megkérdeztük tőle, hogyan látja a Szacsvay-iskola költöztetésével kapcsolatban kialakult helyzetet. Az elöljáró elmondta, neki személy szerint is és az önkormányzatnak is az a legfontosabb, hogy a váradi diákok megfelelő, civilizált körülmények között tanuljanak. Márpedig a „kis Szacsvay” épülete annyira kicsi és tönkre van menve, hogy onnan a gyerekeket akkor is máshova kellene vinni tanulni, ha nem járna le ott a bérleti szerződés. Mivel az elmúlt években Nagyváradon sajnálatos módon egyre kevesebb gyerek születik, így egyre kevesebb iskolás van, így a város nagyon sok olyan épülettel rendelkezik, ahol üres tantermek vannak. Ilyen a Vitéz utcai iskolaépület is, mely üresen maradt, miután a Traian Vuia Líceumot egy épületbe összevonták. Így tehát logikus megoldásnak tűnik, hogy a nemrég felújított iskolaépületbe vigyék át a Szacsvay elemi osztályait.

A polgármester cáfolja azon állításokat, melyek szerint a Szacsvay-iskola vezetőit nem kérdezték meg erről a lehetőségről, mint mondta ő személyesen tárgyalt erről már régebben Pásztor Gabriella igazgatónővel. A közeljövőben sor kerül egy olyan találkozóra, ahol az iskola elköltöztetésében érintettek tisztázhatják a kérdéseket és megtalálhatják a diákok számára legmegfelelőbb megoldást. Bolojan kategorikusan visszautasította azt a felvetést, hogy a Szacsvay általános osztályainak átköltöztetésének bármilyen politikai héttere lenne.

Szőke Mária