Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kél a magasból tiszta fény…

Ismét elindultunk, betlehemezünk. Sokan már várnak bennünket, várják a szemekben felragyogó csillagot. Csillagénekesek ezek a tisztalelkű gyerekek, akik végigbetlehemezik a decemberi hónapot. A Csillagének a Földért szól, mely közel van ahhoz, hogy elveszítse azokat az ősi értékeinket, hagyományainkat, melyeket mi is megtanultunk elődeinktől. Ezt a nevet viseli az a verseny is, mely része egy pályázati programnak, a Székelykapuk – zöldkapuk elnevezésű közép-európai versenynek, amelyet a magyarországi Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány támogat.

kel 1

A betlehemezés az alkotó néplélek egyik legnépszerűbb közösségújító megmutatkozása. Ősi gyökerei vannak, hisz ebben az évben 600 éves jubileumához érkezett a betlehemezés. A jelenleg ismert legrégebbi írásos emlék szerint az 1416-1417-es esztendők fordulóján betlehemezők jártak Zsigmond magyar király, német-római császár udvarában, „megörvendeztetve a királyt és udvarát”

Mi is így próbáljuk köszönteni környezetünket ezzel az örömteli betlehemes játékkal, amit előadunk kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak felvidítva őket. A műsor üzenete, hogy megújulást sürgetve tovább hagyományozzuk európai civilizációs alapértékeink legörömtelibb, legnépszerűbb játékát, a betlehemezést és felhívjuk a figyelmet ennek a kulturális örökségnek az átmentésére az utókor számára.

kel 2

A betlehemezés  hagyományának megőrzését hordja vállán ez a kis csoport. Ezek a gyerekek magukénak érzik ezt a misztériumjátékot, aminek története alapja a kereszténységnek és ismeri az egész világ.

Bennünket is ismernek már a környező településeken is. Ezeket a szorgalmas, alázatos táncosokat, akik a vállukon viselik magyar kultúránk megőrzésének a terhét. A néptánc, az ősi népi dalok, a hangszerek kísérete, a hegedű kellemes kísérő hangja szorosan kapcsolódik a betlehemes játékhoz. Gondoljuk csak az angyalkórusra, a hírvivőkre, micsoda csodálatos dalok szólaltak meg, az egyszerű pásztorokra, akik nemcsak a pusztán forgatták meg a botjukat örömükben, de lejtőt jártak a kisded előtt is.

Szegeződjenek a tekintetek ezekre a táncos lábakra, hallják meg fülek ezeket a csengő hangokat, ősi rigmusokat ami összeköt bennünket magyarokat, és olyan jövőképet mutat, hogy többünk szeme könnybe lábad a meghatódottságtól.

Ezek a gyerekek ilyen fiatalon megértek arra a feladatra, hogy örömhírt hordozzanak, sényen, alázattal, mert a néptánc és a hagyományőrzés együtt jár a szerénységgel és az alázattal. Úgy próbálják előadni a betlehemes játékot saját maguk fejlesztésére, épülésükre és környezetük örömére, hogy az angyalok ott fenn mosolyogva tekintsenek rájuk.

Ugyanígy mosolyogva, kedvességgel és könnybe lábadt szemmel fogadtak bennünket a szalárdi öregotthonban, a napköziben, a varrodában, az asztalosműhelyben a szentimrei gyülekezetben és a szentimrei óvodában és iskolában. Ezúton is köszönjük a vendéglátást.

Várjuk a kedves szalárdi, szentimrei, hodosi embereket, hogy nézzék meg műsorunkat. Betlehemesünket előadjuk még december 15-e délutánján az orvosi rendelőben és a boltokban, 16-án 12 órától a szalárdi Manócska óvodában, december 18-án a délelőtt a szalárdi református gyülekezetnek és nőszövetségnek valamit a katolikus templomban, 20-án délután vállalkozóknak, 21-én 4 órától a szalárdi második osztályban, 22-én délután a hodosi iskolásoknak, óvodásoknak és a hodosi református gyülekezetnek.

Kőrösi Mária tanítónő, a Pitypang Néptánccsoport vezetője