Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Kazinczy emlékezetére

Az érsemjéni falunapok vasárnapján hagyományszerűen a falu egyik nagy szülöttére, Kazinczy Ferencre (1759–1831) emlékeztek. Ezen a napon a megye és ezen belül a vidék, illetve Magyarország politikai, kulturális életének, illetve civil szerveződéseinek képviselői is megjelentek az Érmellék eme kis településén. A hagyományszerű megemlékezést a nagy magyar nyelvújító és író halálának augusztusi évfordulója indokolja.

Mielőtt sor került volna a Kazinczy szobra előtti ünnepségre, lovas legények vonultak fel a település utcáin, ekképpen hívogatva a falu apraját-nagyját a vasárnapi programokra.

kazinczy 1A Népkertben az idén a falunapi ünnepségek sorozatának első szabadtéri ökumenikus istentiszteletét tartották, amely során Csáki Márta református lelkipásztor, Nagy László Csaba római katolikus plébános és Radu Sabău ortodox lelkész hirdette az evangéliumot. Közben egyházi muzsika, ifjúsági vallásos énekek és kórusművek hangzottak el a helyi és a környező települések egyházi énekkarainak előadásában. A települések egyesített kórusát Csáki Károly érsemjéni kántor vezényelte. Az ökumenikus találkozón jelen volt Biró Rozália Bihar megyei szenátor és Cseke Attila parlamenti képviselő is.

kazinczy 4

Cseke Attila és Biró Rozália átadja Ötvös Károlynak, a legszebb porta tulajdonosának az ajándékalbumot

Az evangelizációs délelőtt után került sor A legszebb porta elnevezésű verseny díjkiosztó ünnepségére, amelyet Balázsi József polgármester honosított meg a  községben. Idén is érsemjéni háztulajdonos vitte el a pálmát, nevezetesen Ötvös Károly, akit Nagy Erika, Dobos Imre, Szilágyi Sándor, Geszti Erzsébet, Pfeiffer Gyula (Érselénd) és Mariana Bălaj (Érkenéz) követett. Harmadik helyre Gerő Imre, Béres Csaba Ferenc, Geszti István, Torda János Dénes, Gavril Alexandru Miclăuş (Érkenéz), Victoria Pal (Érselénd) és Varga Adalbert (Érselénd) portája került. Az első díj három-, a második két-, a harmadik egyéves adómentességgel jár. A legszebb porta tulajdonosának Biró Rozália és Cseke Attila egy értékes képes albumot is adott ajándékba.

kazinczy 3A Népkertből a helybéliek, a vendégek és a meghívottak a Kazinczy-szoborhoz vonultak, ahol elkezdődött a megemlékezés. Balázsi József ünnepi köszöntőbeszéde után a fiatalok vették át a szót, akik kevésbé ismert fejezeteket ismertettek a nagy nyelvújító és író életéből, majd Szabó Imre elszavalta Szávay Gyula Kazinczy szobránál című versét, amely 1907-ben hangzott el azon a helyen, ahol először állították fel a szobrot. (A kommunista rezsim ideje alatt a büsztöt a református gyülekezet őrizte, majd a kilencvenes években kerülhetett vissza ismét a talapzatára.)

Cseke Attila képviselő ünnepi beszéde után a jelen lévő hivatalosságok, politikai pártok, egyházak, civil szervezetek, intézmények képviselői és magánszemélyek helyezték el a szobor talapzatán az emlékezés virágait, köztük Orvos Mihály bagaméri, valamint Nyíri Béla nyírábrányi polgármesterek is. Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.

A délután folyamán a Kazinczy–Fráter–Csiha-emlékházban többek között a megújult és kibővített Fráter Loránd-emlékkiállítást lehetett megtekinteni, amely során Csorba Terézia nyugalmazott tanár – aki az emlékmúzeum úgynevezett „karbantartója” is egyben – mutatta be a nótáskapitány személyéhez fűződő tárgyakat.

Délután ismét a Népkert vált a szórákozás középpontjává, ahol a szabadtéri színpadon koncertek sorozata vette kezdetét. Az éjféli tűzijáték után pedig retró diszkóban mulathattak a szórakozni vágyók.

Sütő Éva