Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Katolikus nőszövetségek találkozója Kolozsváron

Április 11–13. között került sor Kolozsváron az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete (ERKNE) tavaszi lelkigyakorlatos napjaira, amelyen Erdély és Partium 35 nőszövetségének képviselői és lelkipásztorai vettek részt. A nagyváradi egyházmegyéből a zilahi Szent Erzsébet, a tasnádi Calcuttai Teréz Anya, a margittai Szent Margit és a nagyvárad-olaszi Szent Rita, illetve a váradvelencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetségek tagjai, valamint Kiss Albert és. Majernik Mihály esperes-kanonokok és. Sövér István plébános vettek részt.

katolikus (2)

Köszöntőbeszédében Kovács Sándor lelki vezető Szent Fausztina példáját idézte, akire Isten az irgalmasság üzenetét bízta, alázatos, áldozatos életet élt és ő szerinte soha nem lehet elveszíteni a reményt, ha az Úr velünk van. Fábián Mária, az ERKNE elnöke köszöntőjében rámutatott arra, hogy együttlétünk egyben megemlékezés is az 1926-ban, Aradon megalakult Erdélyi Katolikus Nőszövetségre.

A lelkigyakorlaton a résztvevők több érdekes előadást hallgattak meg. Csiby József brassói plébános a Jelenések Könyvéből vett idézet köré sorakoztatta fel gondolatait: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3.20) Az ajtó az ember szívének kapuja, az Úr kopogtat ezen, mert meg akarja ismerni az embert, aki bűnei miatt eltávolodik tőle, mint a lauditiaiak, akik büszkék gazdagságukra, önelégült emberek és nem látják lelki szegénységüket, vasárnapi ünnepi keresztények és hétköznapi pogányok. De Isten szabad akarattal ruházta fel az embert, és a bűnös emberen múlik, hogy kinyitja-e az ajtót, megengedi-e, hogy az Úr belépjen életébe.

Dr. Marton József egyetemi tanár, a Márton Áron, a főpap című előadásában a vértanú püspökről értekezett. Tevékenységében, beszédeiben hangsúlyozza: a kultúra és az egyház között kölcsönös viszony van, mely évszázadok óta létezik. A történelem folyamán a művelődés központjai a templom mellett alakultak ki és ezek körül jöttek létre a falvak és a városok, így alakult az európai keresztény kultúra. A Trianon utáni Erdélyben az Egyház felvállalta azt a feladatot, hogy részt vegyen a gazdasági és kulturális élet megszervezésében. Márton Áron nagy pártolója volt a nőszövetségnek, mely felvállalta az anyanyelv ápolását, előadássorozatokat, kiállításokat szervezett, leányklubokat hozott létre a karitatív munka mellett. Márton Áron népművelő is volt, szerinte a népművelés célja, hogy pótolja mindazt, amiről a magyar nép önhibáján kívül a haladás szekeréről lemaradt.

katolikus (1)

Hársfalvi Ottó általános helynök a Szentévről értekezett, rámutatott arra, hogy vannak rendes és rendkívüli Szentévek. Az első Szentévet Bonifác pápa hirdette meg 1300-ban. A Ferenc pápa által meghirdetett Szentév rendkívüli – az Irgalmasság Szentéve. A pápa megnyitotta az Irgalmasság kapuját, melyen keresztül megismerjük a reményt adó Isten szeretetét. Előadásában felvázolta a kapu jelképes jelentőségét, mely egy összetett szimbólum, a kapu átjárás egyik területről a másikba, a profán területről a szakrális felé, beszélhetünk lelkünk vagy szívünk kapujáról, mindig erősítenünk kell, mert a gonosz állandóan ostromolja azt.

A három nap alatt a részvevők szentmisén vettek részt a kolozsvári Szent Mihály templomban, ahova a kitárt szent kapun érkeztek, szentbeszédet mondott Kovács Sándor főesperes, Geréd Péter esperes és Majernik Mihály esperes-kanonok. A részvevők megtekintették Boér Ferenc színművész önálló József Attila-estjét, valamint meghallgatták a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia karának Szent Jeromos kórusát, valamint a Szent Cecília Kórus húsvéti koncertjét.

A háromnapos együttlét a lelkipásztorok tanácsaival ért véget, majd bejelentették, hogy az őszi találkozót augusztus végén Szatmárnémetiben tarják meg. A találkozó évről-évre igazi lelki feltöltődést jelent, amely segíti a nőszövetségek mindennapi munkáját.

Fleisz Judit
a váradvelencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség elnöke