Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Katolikus hírek

Taizé imaóra a székesegyházban

A Keresztény Egység Imahetének előestéjén, január 14-én, szombaton 17 órától Taizé imaórát tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban. Az eseményen részt vesznek a város keresztény felekezeteinek ifjúsági csoportjai, de mindenkit szeretettel várnak a szervezők, hogy az új polgári év kezdetén közösen kérjék Isten áldását a fiatalokra, családjainkra, közösségeinkre.

 

Szentmise a Vártemplomban

2017. január 15-én, a hónap harmadik vasárnapján 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Mons. Fodor József, általános helynök, nagyprépost.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

„Megbékélés – Krisztus szeretete sürget minket.” (2Kor 5, 14) – mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét. A keresztény felekezetek képviselői január 15-én, vasárnap 17 órakor a nagyváradi római katolikus székesegyházban imádkoznak, hogy a Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.“(Jn 17,21). Várják mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását, hogy a kereszténység az egység jelévé és kovászává váljon a világ számára.

oikoumene_2017_HU

 

Szentségimádás Nagyvárad-Szőllősön

Január harmadik vasárnapján, 2017. január 15-én Nagyvárad-Szőllősön lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.