Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Jézus szeretetéből élünk

„Legyetek üdvözölve” – Jézus szavait idézve köszöntötte Borzási Gyula parókus lelkész a húsvétvasárnapi istentiszteletre egybesereglett híveket a szalárdi református templomban.

Az istentiszteleten a lelkész felolvasta Máté elvangéliuma 28. részének 1–15. versét, prédikációját az említett rész 8–10. versére alapozta. Az asszonyok a meglepetés okozta örömmel vitték a hírt az üres sírtól, hitték is meg nem is, ami történt.

jezus

A feltámadást ésszel megmagyarázni nem lehet, a farizeusok, írástudók sem értették, de a kicsinyek, azok, akik befogadták Jézust a szívükbe, sejtették, hogy amit az Úr mond, az meg fog valósulni. Az emberi lelkekben felsejlik valami titokzatosság, a „jelen lévő, de nem érthető valóság”, hiszen még Pilátus és Heródes sem értették, miért kell ezt az embert bármi áron elítélni – mondta a lelkész. A hírt vivő asszonyok lelkében ugyanakkor szeretet lakozott, és mi is Jézus szeretetéből élünk, az hajt, visz bennünket előre. A Jézust kereső ember engedelmeskedik ennek a szeretetnek, legyen férfi vagy nő, Jézus pedig azért jött, hogy a bűneiket elvigye a sírba és felemelje a porba sújtott embert. A katonák is ott voltak a sírnál, ők mégsem vitték tovább a hírt, hiszen el lettek hallgattatva a hatalmasok által, emlékeztetett a lelkész. Jézus visszajön majd, mint ítélőbíró, addig is atyafiként, testvérként tekint az emberekre.

Jézus mindenkinek feltámadt, hogy ne csak elméletben, hanem a valóságban is atyafiak lehetessünk vele és egymással is, a húsvéti örömhír tesz bennünket atyafiakká – zárta prédikációját Borzási Gyula.

A hirdetések után úrvacsoraosztás következett, a vasárnap délutáni istentiszteleten a gyermekek műsorát láthatták a megjelentek, a húsvéthétfői istentiszteleten pedig a gyülekezet énekara szolgált.

Fried Noémi Lujza