Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Javítani a nők esélyein

Az RMDSZ nemrég megalakult Nőszervezetének célkitűzéseiről, valamint az eddigi tevékenységről számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Biró Rozália szenátor, a szervezet frissen megválasztott országos elnöke. Mint elmondta, a nyolctagú kezdeményező bizottság munkája révén az utóbbi három hónap alatt 22 megyei, illetve területi nőszervezet alakult meg az RMDSZ keretében, s ezzel mindössze hat olyan település maradt az országban, ahol jelen van az RMDSZ, de nincs nőszervezet: Mehedinţi, Vâlcea, Bákó, Jászvásár, Konstanca és Galac – utóbbi kettőben azonban három héten belül szintén létrehozzák a nőszervezetet.

Biró Rozália beszámolt emellett a szeptember 28-án megtartott küldöttgyűlésről, amelyen 124-en vettek részt, és amely során megválasztották az országos vezetőséget, továbbá elfogadták a szervezet működési szabályzatát, ez évi programját és cselekvési tervét. A gyűlésen számos meghívott, köztük a történelmi egyházak, a román pártok és több külföldi nőszervezet tagjai is részt vettek. Az elfogadott szabályzat kétféle tagságot tesz lehetővé: a rendes tagságot RMDSZ-tagok számára, valamint a társult tagságot külsős magánszemélyek vagy szervezetek részére – utóbbiak azonban nem vehetnek részt a nőszervezet semmilyen vezetői testületében. A nőszervezet állandó stratégiai partnere ugyanakkor az ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT).

Javitani (3)

A szervezet célkitűzései között szerepel a nők aktív közéleti szerepvállalásának elősegítése, a nők számra fontos problémák megoldása, a család fontosságának tudatosítása, valamint egy szociális támogatási hálózat kiépítése. Mint Biró Rozália elmondta, a nők vezető pozícióit tekintve a politikai életben még jócskán van mit javítani, hiszen míg az önkormányzati képviselők terén az uniós tagállamok átlaga 32 százaléknyi nő, addig ez az arány Romániában mindössze 15%. Az RMDSZ-en belül ennél jóval alacsonyabbak az arányok – a polgármesterek 2%-a, a megyei önkormányzati képviselők 13,6%-a, a helyi önkormányzati képviselőknek pedig 12,3%-a nő, míg a parlamenti képviseletet tekintve ez az arány mindössze 3,7%. Ez utóbbit egymagában Biró Rozália teszi ki.

A szervezet programjában szerepel tehát a fentebbi arányok javítása azáltal, hogy előtérbe helyezik a férfi vezetők mögött működő női szervezőket, illetve hatékonyabb párbeszédet folyatatnak a férfi politikusokkal. Emellett elősegítenék a nők gazdasági életben való szereplését, támogatnák a kisvállalkozásokat, és a szakszervezetekkel együttműködve biztosítanák a munkapiac szereplőinek esélyegyenlőségét, valamint azt, hogy a nők részmunkaidős állásokat vállalhassanak. Szintén a programban szerepel a törvényes keretek módosítása annak érdekében, hogy a nők országos arányt tekintve azonos bérezést kapjanak, mint az ugyanazon a szakterületen dolgozó férfiak.

A közeljövőben a helyi szervezetek megalakításán munkálkodnak majd, s már novembertől megszerveznnek egy szervezetfejlesztési és vezetőképzési tanfolyamot a tagok részére. Mint Biró Rozália hangsúlyozta, szeretnének egy „nyitott, mosolygós, emberközpontú” nőszervezetet létrehozni, melynek elfogadott szabályzata és programja tág keretet ad csupán, és lehetőséget biztosít, hogy a helyi közösségek sajátos igényeik alapján fejtsék ki tevékenységüket.

Sz. G. T.