Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ismét téma az Ady-központ

Nyílt árverésen eladja a nagyváradi önkormányzat a Codrilor utca 3. szám alatti, Ady-központ néven ismert ingatlant. Az erről szóló határozatot június 30-i ülésükön hagyták jóvá az önkormányzati képviselőtestület tagjai.

A határozat szerint az önkormányzat nyílt áverésen eladja a 10 ezer négyzetméternyi területen a rajta lévő konferenciaközponttal és a félbemaradt szállodával együtt. A kikiáltási ár 910 ezer euró áfa nélkül, ezt a szerződés megkötésének napján érvényes árfolyamon kell majd lejben kifizetni. A majdani vásárlónak kötelessége egy éven belül megszerezni az építkezési engedélyt, illetve három éven belül befejezni a félbemaradt épületet, ellenkező esetben elveszti a garanciát és napi 500 lejes büntetést kell fizetnie.

Az Ady-központ

Az Ady-központ

 

Kérdések

Ez a hónap is RMDSZ-es botránnyal kezdődött az Ady-központ kapcsán – mondta Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke, aki az előzményekről tegnapi sajtótájékoztatóján nem akart hosszabban beszélni, 2012 szeptemberétől vette fel a fonalat, mikor is kiderült, hogy a váradi önkormányzat a mintegy 230 ezer lejes adóhátralék miatt végrehajtást kezdeményezett a Mecénás Alapítvány ellen. Az adóhátralékot azért vetették ki, mert profitorientált tevékenység folyt közhasznú helyett a központban Akkor 70 ezer lej hátralékot kifizettek, majd 2014. február 27-én jött létre a megállapodás, miszerint a 309 829 ezer euró értékű ingatlant elcserélik a 283 ezer euróra felértékelt Léda-házra. A különbözetet az adóhátralékba számolták bele, mondta a néppárt megyei elnöke.

Az önkormányzat június 30-i döntés értelmében áfa nélkül 910 ezer euróért bocsátják árverésre az Ady-központ épületeit és a telket, ehhez a határozathoz csatoltak egy, a néppárt Bihar megyei elnökének véleménye szerint utódátumozott értékbecslést is. A 2015. február 15-ére datált értékbecslésen ugyanis az épület értéke a már említett 309 829 euró, a teleké pedig több mint hatszázezer euró, erről az összegről azonban a cserekor nem esett szó. Hazugságnak nevezte Pásztor Sándor akkori RMDSZ-es frakcióvezető szavait is, aki akkor azt nyilatkozta: az élményfürdő építése miatt volt szüksége az önkormányzatnak a cserére, hiszen most eladásra kínálja a önkormányzat a területet.

Csomortányi István valamiféle háttéralkut sejt a háttérben, szerinte ugyanis erre volt szükség ahhoz, hogy az alapítvány lemondjon a 48 évre koncesszióba kapott egyhektáros terület használati jogáról, és feltette a kérdést: miért kellett veszni hagyni a területet, illetve szintén nyitott kérdésnek tartja Csomortányi a 800 ezer euró hollétét, ennyi a különbség ugyanis az 1,1 millió eurós pályázati támogatás, melyet a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettől „loptak el” el a Mecénást megalapító RMDSZ-es vezetők, és a központ becsült értéke között.

Csomortányi István

Csomortányi István

 

Válaszok

A szólaltassék meg meg a másik fél is elv alapján megkerestük az ügy kapcsán Szabó Ödönt, a Mecénás Alapítvány ügyvezetőjét is, aki elmondta: mint ahogy ők is tudják, az Alapítvány a magyar kormány felé elszámolt a pénzzel. Öt éve Magyarországon olyan kormányzat van, amely ha egy vesszőnyi hibát találna az elszámolásban, legalább levélben megkereste volna az alapítványt. Az elmúlt öt évben egy levelet sem kaptak, ez a téma egy gumicsont, tette hozzá.

Szabó Ödön

Szabó Ödön

Ami a másik kérdést illeti, egy első éves joghallgató is tudhatja, hogy ha a tulajdonjoghoz kapcsolódik egy használati jog, akkor a tulajdonjog változásával a használati jog is változik, az épület önkormányzati tulajdonúvá válása miatt a használati jog is visszaszármazott az önkormányzatra. Ilyen jogi tudással nem csodálkozik azon, hogy sorra vesztik a pereket, tette hozzá Szabó Ödön, aki szerint látszik, hogy három napja lejárató hadjárat folyik ellenük, egymást követik a nyilatkozatok, amivel a semmittevést próbálják leplezni.

Ami az élményfürdő ügyét illeti, annak idején levélben kereste meg az önkormányzat az alapítványt azzal, hogy a pályázati feltételek miatt lenne szükség a területre és látszik, hogy addig egy kapavágás sem történt, míg létre nem jött a csere. Miután a jogi akadály elhárult, ott elkezdték a munkát.

Fried Noémi Lujza