Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ismét az érettségi botrányról

Nicolae Avram Bihar megyei főtanfelügyelő helyére átmenetileg (augusztus végéig) Codruţa Maria Bogdant (vaskohsziklási pedagógus) nevezte ki a tanügyminisztérium. A kinevezéséről tegnap reggel érkezett a hivatalos értesítés a tanfelügyelőségre, tudtuk meg tőle, így immár ő volt jelen azon a sajtótájékoztatón, amelyen Teodora Mănaiu, az intézmény jogásza számolt be a júliusi érettségi botrány fejleményeiről.

Codruţa Maria Bogdan, Teodora Mănaiu és Claudiu Damian szóvivő

Codruţa Maria Bogdan, Teodora Mănaiu és Claudiu Damian szóvivő

Mint már írtunk róla, tizenkét diák esetében felfüggesztette a Bihar megyei törvényszék azt a jegyzőkönyvet, amellyel a megyei tanfelügyelőség 108 diákot kizárt az érettségi vizsgáról Vaskohszikláson. A Bihar megyei vizsgabizottság azt követően döntött a diákok kizárásáról, miután kiderült, hogy 42 dolgozat tartalma szóról szóra megegyezik, és elemezve az érettségi alatt készült video- és hangfelvételeket, egyértelművé vált, hogy több diák is puskázott, bizonyos esetekben a felügyelő tanárok segítségével. A kizárt diákok közül ezután még 36-an vitték perre az ügyet. Mindezen diákoknak a bíróság akkor azt rendelte el, hogy függesszék fel a kizárási határozatot, ami azt jelenti, hogy az érintett fiatalok egy ideiglenes érettségi diplomával tudtak felvételizni az egyetemre.

ismet 21

Azonban a Bihar Megyei Főtanfelügyelőség fellebbezett a kizárási határozat felfüggesztésének ügyében, ám a fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy a fellebbezést később bírálják el, mivel a fellebbező félnek „időt adnak” a perköltségi bélyegilleték befizetésére.

A tegnapi sajtótájékoztatón Codruţa Maria Bogdan elmondta, hogy minden egyes diák perének esetében befizették a bélyegilletéket, amelyet a bíróság a fellebbezésükkor meghatározott. Ezt akkor 20 lejben állapították meg, ám utólag kiderült – az ítélőtábla vette észre –, hogy az ügy besorolásánál tévedtek, és a bélyegilleték 100 lej. Emiatt még 80–80 lej különbséget kell kifizetnie a tanfelügyelőségnek a fellebbezés folytatása miatt, melyet esetenként szeptember 7-re, 9-re, illetve október 9-re tűztek ki.

Sükösd T. Krisztina