Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ismét áll a vásár!

A megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság évek óta ösztönzi az önkormányzatokat, hogy az uniós előírásokat betartva, nyissák újra a korábban bezárt állatpiacokat, vagy működtessék tovább a már meglévőket. Mint ismeretes, 2006 után Bihar megyében majd mindenhol bezártak az állatvásárok. Azóta a hírek szerint Tenkén, Szalárdon, Belényesben, Magyarcsékén már működnek az engedélyezett állatpiacok. A napokban Érmihályfalván is újra megnyitotta kapuit.

ismet all 2

Az elmúlt esztendőkben a legtöbb helyen inkább a pénzhiányba és az érdektelenségbe látszott belefulladni az állategészségügyi igazgatóság kezdeményezése. A szakhatóság nem egyszer körleveleket is küldött az önkormányzatok felé, az ügyet a megyei kormánybiztosi hivatal is támogatta, az eredmények azonban sokáig várattak magukra.

Az Európai Unió szabályozásai által előírt legfontosabb elvárások az effajta vásárokat illetően a következők: az állatpiac körzete legyen fertőzésgócoktól mentes, a létesítményt el kell keríteni, egyetlen bejárattal kell rendelkeznie, biztosítani kell az egymástól elválasztott területeket a lovaknak, szarvasmarháknak, sertéseknek, illetve egyéb állatfajtáknak. Az állatpiacon belül legyen vezetékes víz, szennyvízelvezetési lehetőség, mosdó, a takarmányok számára raktározási lehetőség, a beteg állatok elszigetelésére legyen alkalmas hely, szerződtessenek állatorvost és biztosítsanak számára a működéshez szükséges helyiséget.

A megyében azonban voltak olyan települések is, ahol nem az uniós követelmények döntötték el a piacok sorsát, hanem egyszerűen nem volt már rá igény.

A sertésvásárt, amely domináns része volt a piacnak, a 2006-os pestisjárvány miatt tiltották be. A lovak is megfogyatkoztak, lecsökkent a szarvasmarha-állomány, így az érdeklődés is megcsappant a piacok iránt.

Mihályfalván az ominózus járvány óta tilos volt a sertések vásárra való terelése. Ekkor szűntek meg a csürhék is. Ezt követően csak a lovaknak volt nagyobb keletjük, majd később ezek is kikoptak a vásárból. Azonban a kisvárosok környékén is nagy úr a szükség, így az állattartás is újra éli reneszánszát. Ezzel egyidejűleg a vásárokra is ismét szükség lett.

A mihályfalvai önkormányzat mintegy 15 ezer lejt fektetett helyi állatpiac felújításába, hogy az megfeleljen az engedélyeztetési feltételeknek. Az összegből a területet új kerítéssel vették körül, ivóvizet biztosítottak, mellékhelyiséget telepítettek, van rakodási rámpája, illetve külön-külön lekerített terület szolgál a különféle állatoknak, illetve a terményféléknek is. A bejáratnál pedig fertőtlenítő árkon kell áthaladnia minden szállító eszköznek – tájékoztatott Nyakó József polgármester.

A vásárba kerülő állatoknak meg kell felelniük az állategészségügyi követelményeknek is. Eszerint csak bejegyzett szarvasmarhákat, juhokat, kecskéket, lovakat, sertéseket lehet a piacra vinni, ezt a helyszínen a körzeti állatorvos – ez esetben ifj. Lunczer János – ellenőrzi, aki helyben állítja ki a két hétre érvényes állatorvosi bizonylatokat. A vásár területén a nem eladásra szánt állatoknak is kell hasonló. Az állatorvosi okmányok kiállítási ára Érmihályfalván a következő: sertés – 3 lej, ló és tehén – 10 lej, kecske – 5 lej, juh – 2 lej. Szükséges továbbá a tulajdonos személyazonossági igazolványa, illetve az igavonó lovaknál az úgynevezett lópasszus is, hogy részt vehessenek a csütörtökönkénti állatpiacon, amely ezúttal is a régi helyén, azaz a határátkelő felé vezető úton működik.

Sütő Éva