Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Irodalmi identitás a Partiumban

Csütörtök délután kezdődött és tegnap délben ért véget a Partiumi Írótábor idei felsereglése. Ebben az évben első alkalommal nem az írótábor eddigi törzshelyén, a Góbé csárdában, hanem a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) székhelyén került sor a táborba érkező irodalmárok eszmecseréire, vitáira, ismertetőire.

 

irodalmi 2

Tőkés László átadta az írótábor 2014-es díját Barabás Zoltán költőnek

Első nap, azaz csütörtökön az írótábort megnyitó köszöntőbeszédet János Szabolcs irodalomtörténész, a PKE rektora mondott, aki örömének adott hangot amiatt, hogy az egyetem ezután aktívan kapcsolódhat ennek a szellemi műhelynek a munkásságához, eseményeihez. A nyitó előadást Pomogáts Béla magyarországi irodalomtörténész tartotta meg Irodalom és identitás címmel. Ez az első értekezés meg is adta az alaphangot az elkövetkező beszélgetéseknek, vitáknak, ugyanis nagyon komoly, az irodalmi életet érintő, az írók, költők alkotási lehetőségeit meghatározó jelenségekre mutatott rá. Mennyire van kitéve az irodalom, maguk az írók, a társadalom szellemi ízlését formáló alkotók az egymást követő politikai hatalmak többnyire káros hatásának? –vetődött fel többek között a nagyon fontos kérdés. Megjegyzendő azonban, hogy habár ez a stílusosan „költői kérdés” több ízben felvetődött a tábor három napja alatt, végül is választ, konkrét kordiagnózist vagy megoldást nem találtak rá a felszólalók. Idealizmusba hajló elméleti megoldások elhangzottak ugyan, a valós irodalmi érték mibenléte és meghatározása is felvetődött, de mind-mind nyitott és meg nem válaszolható kérdésként nyomták rá a bélyegüket az elmúlt évtizedek alatt is a magyar kultúra alakulásának ismertetésére.

Idén első alkalommal, a PKE társzervezői mivolta miatt is, fiatal szárnybontogatók is bemutatkoztak a táborban írásaikkal. Voltak más városokból érkezett tollforgatók, akik köteteket, ismeretterjesztő kiadványokat mutattak be, és péntek este szórakoztató irodalmi estre is sor került. Szombaton szokás szerint az írótábor díjkiosztójával zárultak az események. Ebben az esztendőben ezt a díjat Barabás Zoltán nagyváradi költő vehette át az írótábor fővédnökétől, Tőkés László EP képviselőtől.

Sz. M.