Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ima a békéért és egységért

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai és tanárai vasárnap 9 órától családjaink, közösségeink egységéért és békéjéért imádkoztak a váradi római katolikus székesegyházban.

Sem az eső, sem a vasárnapi koránkelés nem tántorította el a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárait és diákjait attól, hogy ebben az évben is csatlakozzanak A Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not) nemzetközi segélyszervezet által immár tíz éve minden esztendőben október 18-án megszervezendő közös imájához: „Ha egymillió gyermek imádkozná a rózsafüzért, akkor béke lenne a Földön.” A kezdeményezés célja, hogy a gyermeki szívekben elültesse a béke iránti cselekvő akaratot, a vágyat az emberek lelki békéjéért, a családok, az országok és az egész világ egységéért és békéjéért. Szent II. János Pál pápa a rózsafüzért, mint a béke imádságát ajánlotta mindannyiunknak: „Hiszek ezen ima hatásában mint a családokban és a világon meglévő béke forrásában.”

ima 1

A kezdeményezés 2005-ben indult Venezuelából, s azóta a világ minden táján minden év október 18-án reggel 9 órakor imára nyílnak az ártatlan gyermekszívek. Tettük ezt tavaly az iskola kápolnájában, az idén viszont a pedagógusaink és iskolásaink számára oly kedves székesegyházban gyülekeztünk Benedek Ramóna hitoktató és Tankó Zita tanító-hitoktató vezetésével. Külön köszönet a vidékről ingázó tanulók szüleinek.

ima 2

A közös imát, melyen jelen volt az egyházmegye főpásztora, excelenciás Böcskei László megyéspüspök úr is, az iskola spirituálisa, ft. Szabó Ervin kezdte el. Megható volt, ahogy minden egyes elmondott ima után újabb mécses lobbant lángra óriási fényrózsafüzért képezve az oltár előtt, melyet az alsó tagozatos diákok által festett rózsák is díszítettek. A tizedeket bevezető elmélkedéseket segítették-mélyítették a Mosoni Erika tanárnő által irányított közös énekek.

ima 3

A nap különlegességét fokozta az imaórát követő szentmise is, hiszen a kisebb diákok közül többen most először vettek részt latin nyelvű szentmisén. Dicséretükre szolgál, hogy nem lankadt a figyelmük, hiszen örömmel fedeztek fel számukra ismerős dolgokat, neveket a mons. Fodor Jószef által elmondott prédikációban, illetve a hirdetésekben: misszionáriusok, Ferenc pápa, majd Szent Ferenc, Kapisztrán Szent János stb. S hogy honnan ismerősek számukra e nevek? A Megszentelt Élet Éve kapcsán október hónapban a ferences renddel ismerkedtek a III. A osztály tanulói. Sokat beszélgettek Assisi Szent Ferenc imájáról: Uram, tégy engem békéd eszközévé! Rövid elmékedéseket is írtak a Pax et bonum (Az Úr békéje és áldása) köszöntés kapcsán. Íme néhány közülük:

ima (tartalek)

„A béke egy nagy érték. Azért nagy érték, mert a világon kevés van belőle. Az imádság a békéért egy kincs. Sajnos, ha két ember összeverekedik, vagy éppen veszekednek, akkor megtörténik a baj. Ezért kell a béke és a szeretet.” „A béke nemcsak azt jelenti, hogy nem háboruzunk, hanem az egymásra való odafigyelés, gondoskodás, önzetlen segítségnyújtást kéne jelentse. Erre kell, hogy törekedjen minden ember, és ha ez sikerül, akkor béke lehet az egész földön.” „Akkor lenne béke, ha mindenki kedves és barátságos lenne. Ha nincs veszekedés, akkor már csak barátság van remélem, mert azt szeretem és jó dolog is.” „Szerintem attól lenne jobb a világ, ha soha többé nem gyártanának fegyvereket és kábítószert. Mindenki békében élne és nem irigykedne egymásra. Ha több szeretet lenne az emberekben a környezetünk iránt.” „Hogy béke legyen a világon, ahhoz kell: jóság, szeretet, jószívűség, boldogság, egészség, barátság. Ezért mindenki közt béke kéne legyen akkor is, ha összevesztél vagy ha verekedtél vele stb. Ha béke lenne mindenki közt, akkor nem lenne háború, verekedés, terroristák.” „Mi mindig szoktunk a szentmisére járni, ott szoktunk imádkozni a békéért és hogy ne törjön ki a háború.” „Ne verekedjünk és béke lesz. Béke legyen a családokban és a testvérek között! Béke legyen a nemzetiségek és vallások között! Béke legyen e földön!” „Az Úr békéje legyen veletek! – Ezekkel a szavakkal és Isten áldásával küld utunkra a pap bácsi minden vasárnap mise végén. Eddig nem is gondoltam arra, mit jelent a béke. Nyugodt emberek, csend, félelem nélküli világ, ahol nem ropog a fegyver, nem robban a bomba, van munkahely, iskola, kórház, templom, élelem, ruha, meleg, megértés, tisztelet, emberség és sok szeretet. Ezek együtt a békét jelentik. A TV-ben láttam háborút, menekülö embereket, síró gyerekeket. Megértettem, mi a béke. Segíteni kell  nekik, imádkozni értük és magunkért. Legyen béke minden ember szívében, lelkében. Vigyázzunk egymásra, értsük meg egymást, segítsünk egymásnak, szeretettel a szívünkben éljünk minden egyes nap, és béke lesz a Földön. Ezért imádkozzunk, felnőttek és gyerekek.” „Szent Ferenc gondolatát úgy tudnánk a leginkább megvalósítani, ha mindenki szívébe békesség és szeretet költözne. Továbbá, ha minden ember imádkozna embertársáért, ha segítő kezet nyújtanának és megbocsátanának egymásnak, ha háborúzás nélkül tiszta gyerekszívvel élnének. Add, Uram, hogy minden nemzetiség megtanulja és gyakorolja a Szeretet himnuszát!”

Tankó Veronika-Zita, Nagyvárad