Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ifjak az ifjakért….

A hagyományhoz híven a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kilencedikes diákjai ebben az évben Szent Imre herceg ünnepét megelőző hétfőn keltek útra osztályfőnökeik kíséretében és Szabó Ervin spirituális atya vezetésével Hegyközszentimrére, hogy jobban elmélyüljenek a liliomos herceg századokon át sugárzó tiszta életében.

zarandoklat

Ervin atya Imre herceg imádságos lelkületét, az Istennel való bensőséges kapcsolatát emelte ki, arra buzdítva az ifjakat, hogy szenteljenek több időt az istenkapcsolatuk ápolására, mert csak így válhatnak egy szebb és jobb jövő építőjévé.

A kegyelet virágainak elhelyezése és az ifjúságért mondott ima után a verőfényes napsütésben a zarándokok Szentjobbon Szent István király életszentségét szemlélték, és végezetül a Szűzanyához fohászkodtak a kegykép előtt, kérve az ő áldását életükre.

Benedek Ramóna