Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Idősek napja Élesden

Az Élesdi Református Egyházközségben immár hagyománnyá vált, hogy minden ősszel idősek napját szervez a Hozsánna Nőszövetség. Így történt ez az idén is, október 27-én.

idosek

Ismét ünnepelhettek azok, akik Isten kegyelméből el tudtak jönni, saját maguk erejéből, vagy akiket a segítőkész presbiterek gépkocsikkal hoztak el. Zsúfolásig megtelt a Református Közösségi Kultúrotthon.

Illés Adorján, a Partiumi Keresztyén Egyetem II. éves hallgatója egy Wass Albert-verssel ajándékozta meg az ünnepelni érkezett vendégeket. Majd a 25-ik zsoltár eléneklése után Dénes István Lukács lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket a Példabeszédek 16. részének 31-ik versével: „Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik.”

Az igehirdetést a nőszövetség ének-verses összeállítása követte. Szavalatokkal örvendeztette meg az ünnepelteket Fejes Éva, Horváth Klára, Miklovits Irén, Jakab Katalin, Karácsonyi Ilona, György Ibolya és Vígh Eta, majd szeretetvendégségre került sor, amelynek keretében a résztvevők kötetlenül beszélgethettek és a régi idők szép emlékeit idézhették fel.

Búcsúzáskor minden idős egy ajándékcsomagot kapott. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek ennek az alkalomnak a szervezésében, akik idejükkel vagy adományaikkal támogatták a találkozó létrejöttét.

Kajántó Lenke nőszövetségi elnök