Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Idén sem lett kész a mélygarázs

A régi babona szerint nem szerencsés dolog, ha átviszünk egy befejezetlen munkát egyik esztendőről a másikra. Úgy tűnik azonban, a nagyváradi önkormányzat vezetői nem babonásak, mivel ebben az évben sem fejezték be a Kossuth (Independenţei) utcára tervezett mélygarázs megépítését, így a városközpontban továbbra is marad az évekkel ezelőtt kiásott, elkerített gigászi gödör.

iden sem

A Kossuth utca műemlék épületeinek egy részét a hetvenes-nyolcvanas években lebontották, megsemmisítették az utca teljes szakaszát. A lerombolt bérházak helyén aztán suta zöldövezetecskét létesítettek egy meglehetősen nagy, Mihai Eminescut ábrázoló szoborral. A régi váradi legendákban a Kossuth utcával kapcsolatban a zsinagóga is szerepel, állítólag ez alatt titokzatos alagútrendszer húzódik, s ennek katakombáiban a második világháború ideje alatt a Váradról elhurcolt zsidók kincseit őrizte a Gestapo. Más történetek szerint itt található az az alagútrendszer, amely összeköti a Szent László templom altemplomát a váradi várral. Ezeket a legendákat azonban még senki sem igazolta, sem a váradi polgármesteri hivatal illetékesei, sem pedig a Körösvidéki Múzeum régészei. Igaz, nem is cáfolták ezeket, ha a kíváncsiskodó újságírók rákérdeztek a lehetséges alagutakra.

Öt éve, 2012-ben a Körösök Vízügyi Igazgatósága hozzákezdett a belváros szégyenfoltjának számító, lerobbant partszakasz rendbetételéhez, s hihetetlen mennyiségű szemetet találtak a lerombolt műemlék épületek helyén tátongó gödrökben. A kommunista érában, ki tudja milyen ötlet alapján, ugyanis nagy mennyiségű szemetet hordtak a lebontott műemlék épületek nyomán maradt alapgödrök feltöltésére.

A Kossuth utcai partszakasz rehabilitálása hamar abbamaradt, sok hercehurca után csak pár éve folytatták a munkálatokat, miután kiderült: csak akkor kivitelezhető Ilie Bolojan polgármester nagy álma – az ide tervezett föld alatti parkoló –, ha rendbe hozzák a Körös-partnak ezt a részét. Ez a terv azonban azóta sem valósulhatott meg, s ennek valódi, logikus magyarázatát mindeddig nem tudni. Az ide tervezett mélygarázs építéséhez többször nekifogtak, kivitelezőt cseréltek, azonban úgy tűnik, valamiért nem boldogul egyetlen építkezési cég sem. Többszöri halasztás után a legújabb határidőt 2018 végéig tolták ki, miután kiderült, hogy a tervbe vett idei határidőt sem tudják betartani. A váradiak pedig lassan megszokják (egyéb híján), hogy a belváros szívében egy furcsa, gigászi gödör húzódik évek óta.

Szőke Mária