Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Horthy bevonulásának 76. évfordulójára emlékeztek

Horthy Miklós életéről tartott előadást dr. Szakály Sándor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója kedden este a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében. Az estet Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Hitvallás című versének egy részletével Nagy József Barna, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodavezetője nyitotta meg. Képviseltette magát a Horthy Miklós alapította Vitézi Rend is.

Dr. Szakály Sándor

Dr. Szakály Sándor

Kedden, szeptember 6-án emlékeztek Horthy Miklós nagyváradi bevonulásának 76. évfordulójára, ennek apropóján hallgathatták az érdeklődők a kormányzó életéről szóló, Horthy Miklós, Magyarország kormányzója – Kenderestől Estorilig című előadást a Polgári Esték rendezvénysorozat keretében. Az estet a Magyar Polgári Egyesület szervezte és a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatta. A rendezvény ideje alatt Szakály Sándor, Árvay Árpád és Jósa Piroska köteteit lehetett megvásárolni.

Szakály Sándor Horthy Miklós gyermekkorával kezdte előadását, és beszélt a kormányzó minden olyan fontosabb életszakaszáról, melyek meghatározóak voltak Magyarország történelmének alakulásában is. Elmondta, hogy szerinte sokan el akarják vagy el is ferdítik Horthy élettörténetét, így rengeteg olyan ember van, akiben hamis kép alakul ki a kormányzóról. Szakály szerint senki nem tudhatja pontosan, milyen gondolatok jártak Horthy Miklós fejében, amikor nagy horderejű döntéseket hozott, éppen ezért senkinek nincs joga ítélkezni felette. Párhuzamot vont Bárdossy László szavaival is, aki a Népbíróság előtt így védte magát: bár a mindenkori miniszter felelős mindenért, ami az országban, országgal történik, ez a felelősség nem egyenlő a bűnösséggel. Szakály előadását Horthy pályafutásának legtragikusabb időszakával zárta, amikor a kormányzónak el kellett gondolkodnia, hogy apaként vagy politikusként tegye meg következő lépését. Előbbit választotta, és így került védőőrizetbe Bajorországba, majd Amerikába.

Nagy volt az érdeklődés

Nagy volt az érdeklődés

Az előadás végeztével Nagy József Barna elmondta, ahhoz, hogy megértsük szeptember 6-a örömét, meg kell értenünk Trianon gyászát is. Ehhez segítette a közönséget Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke Juhász Gyula Trianon című versének elszavalásával. Ezután Horthyról szóló népdalokkal, nótákkal örvendeztette a hallgatóságot a Nagyváradi Asszonykórus Tasnádi Ferenc vezetésével, és az asszonykórus egy tagja elszavalta Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Hitvallás című versét is. Ezt követően levetítettek egy 15 perces, 1940-ből származó felvételt, Horthy bevonulásáról. A könnyes szemű közönséget a Váradi Dalnokok vidították fel szintén Horthyról szóló dalokkal Márkus Zoltán karvezető vezetésével. Böszörményi Imre szólót énekelt, a dal refrénjét pedig már vele együtt énekelte tapsolva a vidám közönség. Befejezésül a szervezők a magyar és a székely himnusz eléneklésére hívták a közönséget.

Kiss Erzsébet Janka