Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Hol vannak a győztesek?

Nagyszalontán is megemlékeztek az aradi tizenhármakról

Október 6-ára, a tizenhárom aradi vértanúra és a Budapesten ugyanaznap kivégzett Batthyány Lajos felelős miniszterelnökre emlékezett tegnap a nagyszalontai magyarság. A református templomban elkezdődött emlékünnepségen Mikló Ferenc lelkipásztor, bihari református esperes mondott alkalomhoz illő beszédet, majd az istenháza mellett, Kossuth Lajos szobránál folytatódott a főhajtás.

Hol vannak

A nagyszalontai megemlékezést közösen szervezte meg a helyi református egyházközség, az RMDSZ hajdúvárosi szervezete és az Arany János Elméleti Líceum. A tanintézet diákjai alkalomhoz illő verseket szavaltak. Ünnepi beszéddel Csepreghy Mátyás történész, Nagyszalonta testvérvárosa, Sarkad városmenedzsere szolgált. A történész rávilágított az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének, valamint az azt követő két évtized eseményeinek fontosságára, külön kitérve az 1867-es kiegyezés fontosságára. Ugyanakkor feltette a kérdést, amit 2007-ben Orbán Viktor is megfogalmazott Nagyváradon, hogy hol vannak a magyarok felett győzedelmeskedők? „Azt látom, hogy mi, magyarok 1100 éve itt vagyunk” – zárta e sokatmondó üzenettel beszédét a szónok.

A méltóságteljes nagyszalontai megemlékezés koszorúzással, majd a Szózat eléneklésével zárult.