Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Hol sírjaink domborulnak…

A vasárnap délelőtti harangszóra összegyűlt a község apraja és nagyja a szalárdi református templomban, kokárdát tűzve, hogy emlékezhessenek hőseikre és 1848 ama viharos időszakára.

Nagytiszteletű Borzási Gyula református lelkipásztor prédikációját hallgatva minden jelenlevő elmerenghetett a múlton, visszaemlékezve az 1848-as forradalom eseményeire, melyek sorsdöntőek voltak és meghatározták jelenünket és jövőnket. A templomban a gyerekek versei, katonaénekei és a kórus dalai hangzottak még el. A lelkes gyülekezeten kívül jelen volt Szalárd polgármestere, Nagy Miklós, Kendi Dezső alpolgármester, Kindle Walter, helyi RMDSZ elnök, a szalárdi baptista imaház fúvószenekara, a szentimrei Vaji Ádám Kurucezred kis csapata és Bíró Rozália szenátor is megtisztelte jelenlétével az egybegyűlteket.

hol sirjaink 2

Bíró Rozália szenátor asszony szívet melengetően szólott az egybegyűltekhez, az összetartást, gyermekeink jövőjét, magyarságunk megtartását emelve ki beszédében. A szép és tartalmas istentisztelet végeztével a jelenlevők kivonultak a templomkertben lévő kopjafához, hogy kegyeletüket róhassák le és elhelyezhessék koszorúikat.

hol sirjaink 4

A szentimrei Vaji Ádám Kurucz ezred tagjai díszőrséget álltak a kopjafánál, tisztelegve hőseink emléke előtt. Ott koszorút helyezett el Bíró Rozália szenátor, Nagy Miklós polgármester, Kendi Dezső alpolgármester, Kindle Walter RMDSZ elnök, Nagy Irén és Kugyelka Margit a Szalárdi János-iskola részéről, Kőrösi Mária a Szalárdi János Egyesület képviseletében, Kerekes Richárd a baptista felekezet, Medvéssy Tibor pedig  a református egyház részeről. Az odaillő zenei aláfestést a szalárdi baptista fúvószenekar szolgáltatta ezzel is meghittebbé téve az ünnep hangulatát. Az esemény záróaktusa a Himnusz eléneklése volt, a fúvószenekar kíséretével.

Kőrösi Tímea