Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Hitelesség, szolgálat, békesség”

Vasárnap délelőtt második alkalommal rendezték meg Réven a Magyar Szórvány Napját. A helyi és környékbeli magyarok mellett az anyaországi testvértelepülések képviselői is jelen voltak a rendezvényen.

A helyi fiatalok adják elő programjukat

A helyi fiatalok adják elő programjukat

Az ünnepség délelőttjén szórványtalálkozóra hívta a környékbeli magyarokat a révi református templom harangja. Az ünnepi eseményen a zsúfolásig megtelt református templomban ft. Csűry István püspök Eszter könyve 10. fejezetének 2. és 3. versei alapján szólt az egybegyűltekhez. „Ünnepelünk a mai napon, még akkor is, ha azt mondjuk, hogy életünknek nagy kihívása és nagy kérdése az, hogy hogyan éljük meg a szórványlét mivoltát; ünnepelünk annak ellenére, hogy sok alkalommal aggodalmaskodunk azért, hogy vajon a magyar nyelv meddig él még tájainkon és itt, a végeken” – mondta bevezetőjében Csűry püspök, majd így folytatta: „sokszor összeszoruló szívvel és lélekkel tekintünk körbe, meddig van még története a magyarnak, meddig van még jövendője a magyar nyelvnek, vajon meddig tudjuk áldani és magasztalni az Istent ezen a nyelven, vajon meddig tudunk élni szórványhelyzetben, mi lesz unokáinkkal, dédunokáinkkal, az elkövetkező nemzedékekkel. A mai ószövetségi igerész összefoglalja Eszter egész könyvét. A kiválasztott nép igen nehéz helyzetben van, hiszen a Perzsa birodalomban 75 000 embernek forog kockán az élete. A mai világban hány embernek a léte, hány embernek a nyelve, az identitása forog kockán?” – tette fel a kérdést a püspök. „Isten úgy rendezi, hogy vannak olyan emberek, akiknek hitelességük van. Ebben a világban, amikor továbbélésről, értékek mentéséről van szó, akkor erre csak a tekintélyes embernek van lehetősége. Aki megőrzi a tekintélyét, az mindent meg tud valósítani, krízisben levő emberek életét is helyre tudja hozni, az megleli azokat az embereket, akik helyesen gondolkodnak, helyesen dolgoznak” – szögezte le Csűry István, majd hozzátette: „a tekintélyt elvesztett emberek közül kerülnek ki azok, akik nem azon gondolkodnak, hogy egy népnek meglegyen a jövője, biztonsága, hogy megmaradjon a nyelve. Az igazán Istenben hívő ember nem vonogatja a vállát, nem azt mondja, hogy lesz, ahogy lesz, hanem tudatosan Isten kezét fogva, igéjének felhasználásával halad az úton, nem tántorodik meg, még ha nagy pofonokat is kap az úton, és halad előre a cél felé. Hitelesség, szolgálat, békesség – ez az a három dolog, ami vezéreljen bennünket életünkben” – mondta zárszavában az igehirdető.

Csűry püspök szolgálatát Papp Csaba helyi lelkipásztor köszönte meg. A Pro Rév Egyesület, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a Communitas Alapítvány és a Révi Református Egyházközség nevében Hasas János alpolgármester mondott köszöntőt. „November 15., Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének napja egyben a Magyar Szórvány Napja is. A dátum kiválasztása több értelemben szimbolikus, egyszerre jelképezi Erdély aranykorát, valamint azt, hogy Bethlen Gábor 1580-ban azon a Hunyad-megyei Marosillyén született, amely ma már szórványterületnek tekinthető. A rendezvényünk egyértelműen fel kívánja hívni a figyelmet azon magyar közösségekre, amelyek leginkább ki vannak téve az asszimilációnak, területi elhelyezkedésükből és létszámukból következőleg. .„Két nagy kincsünk van: a magyar nyelv és a szabadságvágyunk. A magyar nyelvnek az ápolása, a magyar nyelvnek a szeretete minden magyar embernek veleszületett lelki virtusa, amely nélkül, főleg itt a szórványban, élni nem lehet; mert a magyar nyelv a magyar nemzetnek legnagyobb kincse, vára, erőssége. Kelet-Közép-Európa árváiként itt, a Kárpát-medencében, szórványmagyarként, de Isten kezében mégis vagyunk. Vagyunk valameddig. És már az utolsó percben vagyunk. Vajon ki vállalja magára majd a késő utókor szemrehányásait és ítéletét, ha nem tettünk meg mindent, amit kellett volna, azokért, akiket meg lehetett volna mentenünk? Ezzel nem csak őket, de önmagunkat ítéljük halálra, és erre sem az ősöktől, sem a késői utódoktól nem kapott senki felhatalmazást. Úgy cselekedjünk tehát, hogy megmaradjunk!” – figyelmeztette a jelenlévőket az alpolgármester.

Hasas János köszöntőjét követően Rostás Péter, a székkutasi testvértelepülés alpolgármestere és Vladár Sándor, a székkutasi testvérgyülekezet lelkipásztora szólt a gyülekezethez.

A köröstárkányi csoport

A köröstárkányi csoport

Dr. Pető Csilla tanfelügyelő Anyanyelvünk megőrzése a szórványoktatásban címmel tartott előadást. „Az iskolában mindennek úgy kell történnie, hogy a gyerekek jobban tudjanak tanulni” – mondta bevezetőjében, majd így folytatta: ezzel a kijelentéssel mindenki egyet is ért, csakhogy felmerül a kérdés, hogyan tudjuk ezt elérni. A felnőttkori érvényesülés azon fog múlni, hogy a mostani vagy a későbbi tanítványaink képesek lesznek-e majd igazodni a bekövetkezendő változásokhoz egy felgyorsult, zaklatott, internetes világban. Nagy felelősség hárul a pedagógusra, hiszen ki kell alakítania a tanulás képességét a tanítványaiban. Van olyan iskola, ahová szívesen járnak a diákok, van olyan iskola, ahol megtanulnak tanulni, megismerik a jól végzett munka örömét, ahol van esélyük arra, hogy megismerjék önmagukat. Fontos az, hogy milyen környezetből, milyen családból érkezik a tanítványunk. Sajnos egyre több a csonka család, egyre több a gyermekét egyedül nevelő édesanya. Ezt szintén a pedagógusnak kell orvosolnia. Milyen tekintélyesnek kell lennie egy pedagógusnak abban a közösségben, amelyben tevékenykedik, különös tekintettel a szórványközösségekben, ahol elsősorban a tekintélyénél és a felkészültségénél fogva meg kell győznie azt a szülőt, aki ingadozik arra vonatkozóan, hogy milyen nyelvű oktatást válasszon gyermekének. Meg kell győznie a szülőt arról, hogy a gyermekének csakis a magyar óvodában van a helye, ott tanulja meg helyesen az anyanyelvet, ott kezdődik el a fiatal kibontakozása, amit majd később a tanító és a tanár folytat. El nem tudja képzelni az a szülő, aki nem anyanyelvi oktatásba adja a gyerekét, mekkora merényletet követ el a saját gyermeke ellen, figyelmeztetett Pető Csilla. Az anyanyelvi oktatás során olyan útravalót kapnak a fiatalok, amely egy életre szól és a gyerek jövőjét érinti. Természetesen elengedhetetlenül fontos a hiteles, tekintélyes, szakmailag kifogástalanul felkészült pedagógus, legyen az óvónő, tanító vagy tanár, mert ő az a vezéralak, aki a tanítványait oktatja, neveli – szögezte le zárszavában a tanfelügyelő.

A magyarremetei csoport

A magyarremetei csoport

Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma elnökének a köszöntőjét követően Meleg Vilmos színművész, a decemberi parlamenti választások egyik bihari képviselőjelöltje Ez az a föld… versek a megmaradásról című összeállítását adta elő.

A köszöntők és az előadások közben a helyi oktatók irányításával a révi óvodások, kisdiákok és az ifjúság adott elő alkalomhoz illő programot. A templomi esemény a Himnusz eléneklésével zárult. A művelődési házban a köröstárkányi, magyarremetei néptánccsoportok, valamint Tóth Károly hajdúszováti előadó operettműsora szórakoztatta a nagyérdeműt.