Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Históriás költemények Szent László királyhoz

Vitathatatlan, hogy a Szent László-kultusz úgymond a reneszánszát éli manapság Nagyváradon, ugyanis mind a római katolikus püspökség kezdeményezései, mind az emberek érdeklődése azt bizonyítja: a városalapító lovagkirály emlékezetére egyfajta lelki szüksége van a mai magyar embereknek. Ezt a hitbéli, hagyományőrző igényt célozta meg az a hétfő délután megtartott kötetbemutató is, amely során bemutatták az Énekek Szent László király tiszteletére című könyvet és ennek CD-mellékletét.

A kiadvány szerzői, Kovács Andrea egyházzenész, a Liszt Ferenc Zeneakadémia oktatója és Medgyesy Norbert irodalomtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának tanára, igényes kutatómunka során állították össze a magyarországi Szent László-kultusz énekes, zenei emlékeinek teljes gyűjteményét. A hétfői kötetbemutatón, melyre a váradi római katolikus püspöki palota dísztermében került sor, jelen volt Medgyesy Norbert is, aki mint a kötet egyik szerzője koordinálta a találkozót, bevonva a szépszámú közönséget is a közös éneklésbe. Böcskei László váradi római katolikus megyéspüspök, aki a kötet egyik előszavát írta, házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva azt, hogy a Szent László-kultusz szemmel látható erősbödése hatalmas spirituális erőt ad az embereknek mind a hitbéli, mind a nemzeti megerősödéshez. Az igényes kivitelezésű könyvet a tizedik születésnapját ünneplő Partium Kiadó jelentette meg. A kötetben latin és magyar gregorián énekek, népdalok, középkori regösénekek és egyházi népénekek szövegei és kottái vannak összegyűjtve, s a mellékelt CD ezekből ad igen szép ízelítőt. Nagyon hangulatossá tette a kötet váradi bemutatóját Medgyesy Norbert előadása és az, hogy a közönségnek alkalma nyílott arra, hogy a jelenlevő profi énekesekkel együtt énekeljenek 1992-ben szerzett históriás költeményeket, XV. századbeli Szent László-himnuszokat s más zenetörténeti delikáteszeket.

A Szent László Énekkar

A Szent László Énekkar

A bemutatón közreműködtek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének és népzene szakos növendékei, valamint a nagyváradi székesegyház Szent László Énekkara. A könyvet a helyszínen meg is lehetett vásárolni.

Szőke Mária