Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Hétköznapi emberek a hit szolgálatában

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök születésének 103. évfordulóján, pénteken egy esti dicséret keretében ismét átadásra került A hit szolgálatában elnevezésű érdemérem a nagyváradi székesegyházban. Ezt a díjat a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Böcskei László 2012 végén alapította azoknak az úgymond egyszerű, de hitük mellett egész életvitelükkel bizonyságot tevő hívek részére, akik nap, mint nap igazolják, hogy a katolikus egyház mellet kötelezték el magukat.

hetkoznapi

Böcskei László a vértanú püspök dicsérete előtt közös imára hívta a bazilikában jelenlevőket azért, hogy az ukrajnai véres polgárháború mihamarabb véget érjen és ne legyen több áldozata a politikai forrongásnak.

Az idei évben több felterjesztés érkezett a püspöki hivatalhoz, ezeket az erre kijelölt bizottság megvizsgálta, majd kiválasztotta azt a személyt, aki ebben az évben átveszi az egyházmegyei érdemérmet. Kispataki Piroskát, a szalárdi egyházközség hívét választották, aki szerényen, hűséggel hosszú évtizedek óta áll egész családjával az egyházközség szolgálatában. A megyés püspök átadta a köszönő oklevelet Kispataki Piroskának, aki meghatottan mondott ezért köszönetet a gyülekezet színe előtt.

Sz. M.