Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Hegyköz értékeinek nyomában

Könyvbemutatóval egybekötött záró konferenciát tartottak pénteken Hegyközszáldobágyon. Az est témája a határok nélküli értékmentés volt a magyar örökségért, amiből egy jelentős kutatás jött létre magyarországi és hegyközi emberek bevonásával.

Dukrét Géza, a kollégium vezetőj

Dukrét Géza, a kollégium vezetőj

Hegyköz Kollégium címmel jelent meg körülbelül 200 példányban az a könyv, ami összefoglalja a tavaly megkezdett és idén lezárult kutatásokat a Hegyközben, 17 település értékeinek feltárásával. A kutatást mintegy 50 magyarországi egyetemi hallgató, tanár, szakember végezte, akikben megvolt a kellő odaszánás, kíváncsiság, érdeklődés és szeretet határon túli embertársaik iránt. A projekt fő támogatója a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány és a Lakiteleki Népfőiskola volt. A bemutatón jelen volt többek között Lezsák Sándor politikus, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Dukrét Géza helytörténész, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke, A Hegyköz Kollégium vezetője, Csűry István királyhágómelléki református püspök és Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője.

Lezsák Sándor

Lezsák Sándor

Az est megnyitásaként a kecskeméti Kunság Táncegyüttes lépett fel kalotaszegi táncokkal, majd Szabó Ödön köszöntötte a közönséget. Kiemelte a saját és nemzeti értékeink feltárásának és megőrzésének, megbecsülésének fontosságát. Elmondta azt is, hogy érték ember és közösség nélkül nincs, ezért jó, hogy ennyi fiatal jelentkezett és vett részt a kutatásokban, akik így saját maguk tapasztalhatták, milyen értékeket rejthetnek olyan tárgyak, személyek, amiknek és akiknek létezése már teljesen természetessé vált életünkben. Ezután Dukrét Géza, a könyv egyik szerkesztője, a kollégium vezetője köszönte meg a kutatók munkáját, illetve a lakosság segítőkészségét. Hozzátette, hogy ez a projekt nagyban hozzájárul a kistérség összekovácsolódásához: az értékeik megismerésével az emberek tudatába beépül, hogy miért is jó ehhez a közösséghez tartozni. Két javaslatát ismertette: az összegyűjtött értékeket leltároztatni kívánja egy Hegyközi Értéktár Bizottság létrehozásával, melyhez segítséget, támogatást ad, illetve szeretné fellendíteni a helyi turizmust, az odalátogatókkal megismertetni ezeket az értékeket egy színes képes füzetet formájában.

A köszöntő beszédek után elkezdődött a kutatások eredményeinek ismertetése két részben. Az első részben a települések tárgyi értékeit mutatták be a kutatók: Gegőné Olajos Mária és csapata (Hegyközszáldobágy), dr. Antal György és csapata (Szentjobb), Dongó József és csapata (Hegyközszentmiklós), dr. Szabó István és csapata (Hegyközkovácsi), Fekete Beatrix és csapata (Hegyközcsatár), Petrócky Péter Ferenc és csapata (Micske), Iharosi Tamás és csapata (Hegyköztóttelek, Poklostelek), Nagy Szidónia és csapata (Hegyközszentimre), Polonkai Dávid és csapata (Biharfélegyháza, Jákóhodos), Lizi Zoltán és csapata (Hegyközújlak, Hegyközpályi), Petrik Anna és csapata (Szalárd), Varga Zoltán és csapata (Siter, Biharvajda), Loksa Gábor és csapata (Tóti). Megemlítették a települések demográfiai adatait, gyengeségeit, erősségeit, lehetőségeit, beszéltek történelmükről és épített örökségeikről is. Ezután szegedi és makói táncokkal lépett fel a Kunság Táncegyüttes.

Kiállítás is készült a kutatás képeiből

Kiállítás is készült a kutatás képeiből

Az est második részét Mészáros Eszter Henriett kezdte meg két népdal eléneklésével, majd a fent említett csapatok kiselőadása következett a települések lakóinak értékeiről, hagyományaikról. A kutatók olyan régi mesterségekkel ismerkedhettek meg felméréseik során, mint a kosárfonó, kádár, kerékgyártó, hímzőasszony, juhtenyésztő, vőfély, de fontosnak tartották a kovácsok, kézimunkások, fafaragók, asztalosok, méhészek, vadászok munkáját is megemlíteni. A helyiekkel és azok munkáiról képeket készítettek, ezeket vetítőn láthatta a közönség az előadások alatt, illetve néhányat közülük paravánokra is kifüggesztettek, így a projektből egy kiállítás volt megtekinthető a teremben. A kutatók beszéltek olyan helyi különlegességekről is, mint a kalmár rosta, a betlehemezés, a Fafaragó Alkotótábor vagy a presbiterfánk, melyek eredete a Hegyközből való. Az előadások sora egy szentjobbi lakos üzenetével zárult: „Kérlek titeket, ha hazamentek, mondjátok el, hogy mi is magyarok vagyunk!”

Lezsák Sándor foglalta össze a kutatás eredményeit, jövőjét, aki figyelmeztetett, hogy rendkívül gazdagok vagyunk mindannyian, és értékeinket nem lehet egy könyvbe besűríteni. Ennek megoldására javasolta, hogy ezekből hungarikumot kell csinálni, piacot teremteni az említett kincseknek, és mindenek előtt bízni a jövőben. Elmondta továbbá, hogy a szűkös határidő miatt most csak 200 példányban tudták kiadni a Hegyköz Kollégium című könyvet, de terveik szerint október második felétől ismét kaphatók lesznek majd. Az est végén Mészáros Eszter Henriett énekelt el két népdalt, majd svédasztalos vacsorával kedveskedtek a szervezők a megjelenteknek.

Kiss Erzsébet Janka