Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Haynau dühének kereszttüzében

Október 6. nemzeti gyásznap, az aradi tizenhármak emléknapja. Tegnap délután a váradolaszi református templomban, majd Nagysándor József emléktáblájánál emlékeztek a vértanúkra.

Az aradi vértanúk között említett nagyváradi Nagysándor József mellett két másik Bihar megyei áldozata is van az 1848–49-es forradalom és szabadságharc megtorlásának. A Nagyvárad melletti Kisürögdön született Szacsvay Imre országgyűlési jegyző, az 1849-es debreceni országgyűlésen elfogadott Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláírója, valamint az érsemjéni Kazinczy Ferenc legkisebbik fia, Kazinczy Lajos honvédezredes is életével fizetett. Utóbbit tartják a „a tizenötödik vértanúnak”, akit ugyancsak az aradi vár árkában Haynau parancsára lőttek agyon 1849. október 25-én. (A „tizennegyedik vértanú” Ormai Norbert honvédezredes, őt 1849. augusztus 22-én végezték ki, szintén Aradon.)

haynau

Továbbá október 6-án lőtték agyon az első szabadon választott felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Budapesten. A kivégzőosztag elé állva azt kiáltotta: „Éljen a haza! Rajta, vadászok!”

A nagyváradi és vidéki megemlékezések részleteiről holnapi lapszámunkban olvashatnak.

B. B.