Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Hálaadó istentisztelet Nagyszalontán

A 105. zsoltár hálaadó énekével vette kezdetét július 19-én, vasárnap délután 6 órakor az a rendkívüli hálaadó istentisztelet, amelyet az épülő iskola és szórványkollégium épülete ebédlőjének falai között tartott a Nagyszalontai Református Egyházközség.

halaado 3 

Mikló Ferenc esperes, a gyülekezet lelkipásztora hirdetett igét, hálát adva a mindenható Istennek az áldásért, illetve a támogatóknak az anyagiakért. Az igehirdető Márk evangéliuma 10,17–22 versei alapján, a gazdag ifjú példázatával üzent a mának. Az evangéliumbeli ifjú Jézustól, a jó Mestertől csupán egy kedvező véleményezést akar hallani, nem pedig parancsot követni. Napjainkban is ez a mérvadó, hogy halljunk jó tanításokat erkölcsről, hitről, fegyelemről, de azokat nem követésre való parancsként fogadjuk, hiszen a kapott választ megvalósítása a legtöbb esetben elmarad. Fontos, hogy gyermekeink keresztyén oktatásban, nevelésben részesüljenek magyar közösségeinkben, de azok betartása és megélése már mellékes.

halaado 4

Az ifjú Jézusnak adott válaszában elmondta, hogy a parancsokat megtartotta. Ige, a tanítás, az útmutatás megtörténik, mégis sokszor elhangzik, mire való az iskolai szabály, a törvény megtartása az életben. Nem fontos az engedelmesség, és ez a legnagyobb baj forrása.

Jézus Krisztus követőinek meg kell tanulniuk az engedelmességet is, nem csupán a kérdezést. Ezért nem elég, hogy a szülő elküldi iskolába gyermekét, ha otthon nem neveli, nem tanítja az engedelmesség útjára. De a tanárok részéről is ugyanolyan fontos a nevelés, nem csupán az oktatás, a keresztyén szellemi értékek megtanítása és betartása, betartatása.

halado 1

Az ifjú elszomorodott Jézus engedelmességre, követésre felszólító válaszán. Ma sincs ez másként, mert Jézus követése nem egy rajongói tisztelet csupán, hanem mindenekelőtt engedelmesség. Az engedelmességet is tanulni kell, azután pedig megélni a mindennapokban. Az engedelmesség útjának tanítását, tanulását kívánja majd betölteni a leendő iskola is. Ez a cél vezesse majd a tanárokat s az itt tanuló diákokat is.

DSC_1191

Igehirdetést követően Mikló Ferenc esperes elmondta, hogy Isten áldást osztó kegyelme, kezeket és szíveket megnyitó jó voltának, illetve Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöknek és kormányának köszönhetően már tető alatt van az új iskola. Naszvady György államtitkár bátorítása, sokszori biztatása az oktatás nagy álmáért „elvetett mag volt, amely kikelt, szárba szökkent és iskolát termett”, – mondta  az esperes. Ezért kell köszönetet mondani már most a lelkes és lelkesítő támogatóknak, az építkezés felénél. Nagyon fontos a hála, mert ez a jövő építésének alapja. Annak záloga, hogy Nagyszalonta és környékének szórvány magyarsága számára legyen jövendő.

halaado 2

A köszöntések rendjén esperes úr mindenekelőtt dr. Pető Csilla főtanfelügyelő asszonyt köszöntötte, majd Török László polgármestert, Mészár Julianna iskola igazgatónőt, valamint az építő Iványi Céget és a tervezők csapatát, munkatársaikkal együtt. Továbbá az alkalomra érkezett környező gyülekezetek lelkészeit: Nemes Emil feketegyarmati, Pap József erdőhegykisjenői, Szigeti Ferenc magyarremetei, Dénes József nagyzerindi, Földesy Márta erdőgyaraki lelkipásztorokat.

A nagyszalontai gyülekezet zeneoktatásban résztvevő ifjainak két énekszáma után dr. Pető Csilla főtanfelügyelő asszony köszöntő beszéde hangzott el. Ennek során megemlékezett arról, hogy tavaly ősszel volt itt az iskola alapkőletételénél, s most bámulatosan rövid idő alatt már tető alatt áll az épület. Rendkívül fontos szerepet tölt majd be a leendő iskola és szórványkollégium, hiszen eddig nagyon sok tanügyi tanácskozás alkalmával csupán a zárónyilatkozatok elméleti síkján maradt a szórványügy. Mikló Ferenc esperes most meg is valósítja azt. Isten áldását, erőt, egészséget, kitartást kíván a további munkákhoz.

11717323_1079647408716513_8523625829367030207_o

Ezután ismét két énekszámmal lelkesítették a gyülekezetet az ifjak, amit majd a vendéglelkészek egy-egy igei köszöntése követett.

A hálaadó istentisztelet végén Mikló Ferenc esperes külön köszönetet mondott Horváth István mérnöknek, aki az építkezés legelső pillanatától kezdve hűségesen követte minden fázisát, s most ő tette fel a már eddig elkészült épületre a hagyományos bokrétát.

Nemzeti imádságunk eléneklése után, az épület bejárásával ért végett a hálaadó istentiszteleti alkalom.