Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Hagyjanak fel emlékhelyeink felforgatásával!

Megrendüléssel figyeljük a híreket Skultéty László, a legöregebb magyar huszár kihantolásáról és földi maradványainak Szlovákiába szállításáról. Értetlenül állunk a tény mellett, hogy a szlovák kormány a magyarországi és romániai magyar szervezetek megkerülésével járt el, és az Aradon elhunyt huszár sírját felforgatták, földi maradványait pedig szülőfalujába, a mai Szlovákia területén lévő, egykori Trencsén vármegyei Hegyesmajtényba (ma Mojtín) szállították, hogy a „szlovák hős” szülőföldjén nyugodhasson. A 94 esztendős korában leszerelt huszár – aki Gábris Lászlóként látta meg a napvilágot – élete és pályafutása a mai fiatalságnak is példaértékű, emléke elidegeníthetetlen a magyar kultúrától. Kitartását, eltökéltségét és hitvallását többen megörökítették, így a ma nemzedéke is okulhat és tanulhat a nemzetét minden körülmény között szolgáló példakép életéből.

Mi, felvidéki és erdélyi magyar ifjúsági szervezetek vezetői határozottan elutasítjuk nemzeti
emlékhelyeinknek, hőseink és őseink nyugvóhelyeinek bolygatását, felforgatását. A nemzeti történelem nem megélhető annak nagy jelentőségű alakjai nélkül. Ezt bizonyára a szlovák kormány is tudja, épp ezért visszás, hogy ilyen kiemelt történelmi szereplőket egy másik nemzet örökségéből igyekeznek kisajátítani. Ez a jószomszédi viszonyokra is kártékony, felesleges feszültséget szító beavatkozás a magyar nemzeti örökségbe, épp ezért arra kérjük mind a szlovák, mind a román hatóságokat, hagyjanak fel történelmi magyar emlékeink felforgatásával és eltulajdonításával. Tartsák tiszteletben a magyarság múltját és múltjához való ragaszkodását, és ne akadályozzák közösségünket nemzeti emlékezetének ápolásában és továbbadásában. Ugyanakkor kérjük a magyarországi hatóságokat, tegyenek határozott lépéseket azért, hogy Skultéty László maradványai visszakerülhessenek eredeti nyugvóhelyükre, az újaradi sírboltba.

Hisszük, hogy az anyaország határain kívül rekedt magyarság és a fiatalság csakis úgy képes
megvédeni jogait és történelmét, ha a nemzeti összetartozást tartja szem előtt. Miképpen Skultéty László életében és halálában egészen idén május végéig senki sem kérdőjelezte meg magyarságát, úgy nekünk most kötelességünk kéz a kézben és vállvetve kiállni e magyar nemzettestvérünk emléke és nyugodalma érdekében.

2013. június 21.

Gubík László, a VIA NOVA Ifjúsági Csoport elnöke, Szabó József, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke

Skultéty László újaradi sírhelye – a huszár kihantolása után
Fotó: MTI