Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ha a lelkiismeret beteg

Tőkés László sorozatos támadására megírtam a Diktatúra a demokráciában című cikkemet, amelyben felvillantottam azokat az okokat, amelyek miatt az európai tanácsos szükségét érzi, hogy személyemet besározza.

Bár tudtam, hogy rágalmazó kedve nem csillapodik, és rögeszmévé dagadó történetét a felismerhetetlenségig tovább színezi, mégsem válaszoltam irományaira. Nem válaszoltam éppen a református anyaszentegyház híveire való tekintettel, mert méltatlan sokak szerint, ha a média csatornáin serdülő kamaszokhoz sem illő módon szégyeníti egymást két egyházi ember. Ezért viseltem el előre megfontolt szándékú karaktergyilkosságát, amit illene tudnia a 6. parancsolat magyarázata szerint, hogy az is ítéletes, mint bármilyen életellenes akció. Nem válaszoltam, mert a nyomozói babérokra törekvő, majd képzelt bírói székbe emelkedő embert nem akartam nevetség tárgyává tenni a közvélemény előtt. Ellenem tett kijelentései valótlanok és törvénytelenek, de ezt az európai parlamentben „szorgoskodó” képviselőnek egészséges helyzetben mondanom sem kellene. Persze, aki magát a törvény fölé helyezi, annak ezek az igazságszolgáltatási elvek nem is léteznek.

ha a lelkiismeret beteg

Sajnálom a média munkatársainak helyzetét, akiket erőnek erejével parancsoltak ma (pénteken – szerk. megj.) is a sajtótájékoztatóra. Sajnálom az olvasókat, hogy a postaládájukat ilyen eszmefuttatásokkal, ellentmondást nem tűrő kijelentésekkel, olykor megemelt hangnemű szónoklatok lenyomatával töltik meg.

Tőkés Lászlónak ajánlom, olvassa végig a hegyi beszédet, és gyógyítson a lelkiismeretén. „Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.” (Máté 7,5)

A békesség kötelékében!

Csűry István

 

Állásfoglalás

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megdöbbenéssel áll a Korrupcióellenes Ügyészség újabb eljárása előtt, amelyben Tamási Zsolt Józsefet, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatóját hivatali hatalommal való folyamatos visszaéléssel, Ştefan Somesant, Maros megyei főtanfelügyelőt pedig hivatali hatalommal való visszaéléssel és kétrendbeli hatáskörtúllépéssel gyanúsítják.

Romániában több száz olyan visszaszolgáltatott ingatlan van, amelyben iskola, óvoda működik. A Mikó-ügy néven elhíresült, 2012. június 28-i bírósági döntés rendkívül veszélyes precedenst teremtett. Nemcsak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot államosították újra, de ez a veszély fenyegetheti a többi visszaszolgáltatott egyházi és közösségi ingatlant is – hívtuk fel a figyelmet erre már négy évvel ezelőtt.

A sepsiszentgyörgyi és a marosvásárhelyi esetek közti elképesztő hasonlóság és az elmúlt négy évben korrupcióellenes harcként beállított boszorkányüldözés az erdélyi magyar közösség vezetői ellen arra kötelez bennünket, hogy zárjuk sorainkat, és ne engedjük magunkat megfélemlíteni.

Az RMDSZ nevében határozottan állítom: kiállunk a közösségünkért dolgozó magyar emberekért, szolidaritást vállalunk mindenkivel, aki hasonló helyzetbe kerül, és erre kérem közösségünket is. Nekünk ma elsősorban saját erőnkben, saját egészséges immunrendszerünkben kell bíznunk, és meg kell mutatnunk, hogy a közel másfél milliós magyar közösség jogaival és javaival senki nem élhet vissza, nem csorbíthatja, és nem veheti el azokat.

Most nekünk azt is meg kell mutatnunk, hogy mi vagyunk az a nemzet, amely megvédi tagjait, amely nem engedi, hogy vagyonát elkobozzák. Mutassuk meg, hogy nemcsak a lakói vagyunk ennek az országnak, hanem egy erős, összetartó nemzetközösséget alkotunk!

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében,
Kelemen Hunor
szövetségi elnök

2016. november 5.