Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Gyerekrajz kiállítás a hajdúvárosban

Nem mindennapi ötlettől vezéreltetve rukkoltak elő Nagyszalonta tulipános elöljárói: a Magyar Kultúra Napját gyerekrajz kiállítással egybekötve ünnepelték. Az esemény helyszínéül a helybeli Zilahy Lajos Művelődési Ház nagytermét választották, ahol január 22-én, csütörtökön este bonyolították le a rendezvényt.

Bevezetőjével Patócs Júlia, a helyi Arany János Művelődési Egyesület elnöke lépett a mikrofonhoz. Mondanivalójában a magyar kultúrát szimbolikus értelemben egy „diófában” testesítette meg. Gondoznunk, ápolnunk kell azt a diófát, amely a jövőnk, a megmaradásunk záloga – mondta az előadó.

Bagosi, a figyelmet érdemlő ajánlása közben

Bagosi, a figyelmet érdemlő ajánlása közben

A szónoklatot követően Perlaki Attila karvezetővel az élen, fegyelmezetten vonultak be a nézőtér előterébe a gyulai Erkel Ferenc kórus tagjai. Előadásukban Kodály és Bárdos Lajos megzenésített művei és részlet szerepelt Erkel Ferenc Bánk bánjából, melyet a Himnusz eléneklése követett.

Ezután Török László, Nagyszalonta polgármestere Naszvadi György magyar államtitkárnak egy kisméretű, Bocskai Istvánt ábrázoló bronz szobrot nyújtott át mindannak elismeréseként, hogy Naszvadi közbenjárt Orbán Viktornál, Magyarország miniszterelnökénél, aki jelentős segítséget nyújtott a nagyszalontai magyar iskola felépítésében. Ezután Török egy zsákocska, Arany János szülőföldjéről származó földet adományozott mindazoknak, akik az est színvonalát emelték.

A gyulai kórus

A gyulai kórus

Vállalva az est háziasszonya szerepét, Balázs Anita, a helyi lap, a Szalontai Napló munkatársa felhívta a figyelmet a nézőtér hátsó részében lévő pannókra felfüggesztett rajzokra, amelyeket a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére a helyi Arany János Elméleti Líceum diákjai készítettek. Közöttük öten: Nagy Gabriella, Boros Adrienn, Struber Henrik, Szöllősi Csenge és Nagy Nikolett kiváló teljesítményükért díszoklevél kitüntetésben részesültek.

Közönség, háttérben a kiállított rajzokkal

Közönség, háttérben a kiállított rajzokkal

Bagosi Imre Tibor rajztanár méltatásában a diákok érzékenységére, kreativitásukra hívta fel a figyelmet. Nagy a felelősségünk, nekünk felnőtteknek abban, hogy az utánunk lépő nemzedék szellemi fejlődése egészséges irányba mutasson. „Nagy a veszélye a modernnek mondható világunkban az internetnek is, ahol a kiskorút elítélhető jelenségek terelhetik téves utakra. Sajnos tapasztalható, hogy szótlanul, ismeretlenül megy el a kiskorú mellettünk az utcán. Elgondolkodtató jelenségek” – zárta mondandóját a nevelő rajztanár, Bagosi.

Az est záróakkordjaként a publikum megtekintette a kiállított rajzokat, melynek kapcsán olyan megjegyzést is hallottam: sok szép, figyelemre méltó alkotás, hát nem érdemelt meg mindez egy külön kiállítást a Csonkatorony tövében található galériában?

Sára Péter