Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Gyakorlatba kell ültetni a tudást

Alig ballagtak el a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium végzősei, rá két hétre, ha csak a nyári szünidő idejére is, de újból diákjaitól búcsúzott az iskola vezetősége, a tanári kar és Kövendi István iskolalelkész, aki pénteken, a tanévzáró istentiszteleten hasznos gondolatokkal bocsátotta vakációra az ifjakat.

gyakorlatba 2

A diákok ünneplőben búcsúztatták a tanévet

Az eseménynek a váradolaszi templom adott otthont. Kövendi lelkész Máté írásának 7. fejezetéből a 28. versre, illetve a 8. fejezetéből az 1–3. versekre építette az alapigét. Mint a tiszteletes rámutatott, e két fejezetben két csodálatos történet találkozik. Az egyik a hegyi beszéd záróakkordja, a másik maga a gyógyítás. „Nemcsak a kereszténység, hanem az emberséges viselkedés lényegét foglalja össze ez az ige. Azt, hogy miként kell élnünk. Nem elég megtanulni, elmondani dolgokat, hanem gyakorlatba kell ültetni azokat” – fogalmazott Kövendi, hozzátéve, hogy az iskolában az igazi élet értékét, a gyógyítás alapjait, a bölcs számolást, a természet csodálatát meg lehet tanulni, de mindez nem elég, mert az életet élni, a beteget gyógyítani kell, és az ember csak a mindennapokban tudja kamatoztatni tudását. „A vakáció kiváló lehetőség arra, hogy az elméletet megpróbáljátok gyakorlatba ültetni” – figyelmeztetett, hozzáfűzve, hogy a felelősségérzet és az önismeret is lényeges a boldoguláshoz.

Az istentisztelet után Szabó Zsuzsanna iskolaigazgató tanévzáró beszédében hasznos tanácsokkal, bölcs útravalóval búcsúzott az iskola diákjaitól a szeptemberi első becsengetésig. „Az idő nem áll meg. A végzősök kirepülnek, és jönnek az újak. (…) Az iskolaéletnek szabályai vannak. Eredményt elérni csak szorgalommal és fegyelemmel lehet” – fogalmazott, majd tartalmas nyarat, hasznos elfoglaltságot kívánt mindenkinek.

Ezt követően az osztályfőnökök oklevéllel és könyvekkel díjazták a legjobb eredményt elért tanulóikat, majd Veres Kovács Attila lelkész ösztöndíjban részesítette a tanintézet nyolc legkiválóbb vidéki (ingázó vagy bentlakó) diákját. Számukra összesen ezer dollárt ajánlottak fel Nagyváradról Kanadába elszármazottak.

Sükösd T. Krisztina