Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Fontos a párbeszéd

Módosítaná a Számvevőszék működéséről szóló, 1992/94 számú törvényt Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő. Módosító javaslatait jövő héten nyújtja be, miután a végleges szövegről még egyeztet a Törvényhozói Tanáccsal. A képviselő szerint a Számvevőszéknek a nem egyértelmű esetekben előzetes véleményt kellene adnia akkor, ha a közintézmények képviselői kérik ezt. A Számvevőszéknek 30 napon belül kellene felelnie a véleménykérésekre, az érintett entitásnak pedig tíz napja van arra, hogy adott esetben kifogást emeljen e véleményezés ellen. Ha bíróságra kerül az ügy, szintén tíz napon belül kell döntésnek születnie a vitás kérdésben. Az adóhivatal nyújt hasonló szolgáltatást az adófizetőknek, ezt a segítséget a közintézmények is megkaphatják azért, hogy hatékonyabb és átláthatóbb legyen a közpénzek felhasználása. Az előzetes véleményezés főleg a többféleképpen értelmezhető esetekben lenne hasznos, hiszen nem utólag derülne ki, hogy a Számvevőszék másképp értelmezi a szabályzatokat, mint valamelyik közintézmény.

fontos

A képviselőnek az igazgatói versenyvizsgák kapcsán Mircea Dumitru tanügyminiszterhez szóló kérdéseit 14-én iktatták. Október 4-ére a képviselőházba várják a tárcavezetőt, ahol még tárgyalnak a versenyvizsga módszertanáról, tette hozzá Szabó Ödön. Szerinte a versenyvizsgát novemberre kellene halasztani, mivel kevés az idő a tanév kezdetén arra, hogy október12-éig az igazgatók tisztességesen felkészüljenek arra. A leendő igazgatóknak ahelyett, hogy az iskolák jelenlegi helyzetét elemzik, és esetleg megoldásokat javasolnak a problémákra az előző, amúgy is lejáróban lévő intézményfejlesztési tervet kell elemezniük, említett másik negatívumot a képviselő.

Szabó Ödön eltörölné azt a kitételt, mely szerint azokat az igazgatókat, akik nem jelentek meg a vizsgán, nem nevezhetik ki akkor sem a tisztségre, ha az betöltetlenül maradt. Bihar megyében körülbelül húsz intézményvezető egyébként el sem tud indulni a vizsgán, mivel nem tagjai a tanügyi szakértői testületnek. Ehhez mindössze egy iratcsomó benyújtása és a megfelelő pontszám megszerzése szükséges, azonban a dossziékat nem folyamatosan fogadják, így október 12-éig egyeseknek esélyünk sincs a testületbe bekerülni, hiába vannak meg a megfelelő irataik, tette hozzá a képviselő.

Fried Noémi Lujza