Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Folytatódik a restitúciós huzavona

Igencsak furcsa jogi gubancba torkollott az az évek óta húzódó restitúciós huzavona, mely a Váradon levő egykori pénzügyi palota épülete körül alakult ki.

Az ingatlant 1899-ben építtette a mizerikordiánus rend akkori váradi perjele, Wimmer Julián, s eleve bérpalotának készült, ugyanis a katolikus rend ennek bérleti díjából tartotta fenn a szegények számára készült kórházát, patikáját.

folytatodik 3

A második világháborút követően a román hatóságok államosították ezt az épületet, melyben évtizedekig járóbeteg gondozó, ahogy a váradiak ismerték „a 2-es poliklinika” működött. Az 1989-es rendszerváltás után az életbe lépett restitúciós törvények alapján az épületet a román állam vissza kellett volna, szolgáltassa a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek, azonban a Bihar Megyei Tanács óvást nyújtott be az egyház igénye ellen. Habár a katolikus püspökség egyértelműen tudta dokumentálni, igazolni, hogy visszaigénylése jogos, a megyei tanács vezetősége különböző – zömmel megalapozatlan – állításokra hivatkozva foggal-körömmel ragaszkodott a kommunista érában elorzott épülethez. A tárgyalások során a megyei tanács vezetői például azzal akarták igazolni, hogy a bérpalota nem lehetett a mizerikordiánus rendé, hogy ott nem templom vagy kolostor működött és szerintük ez egyértelműen azt igazolja, hogy az ingatlan nem is volt egyházi tulajdon. Ilyen s ehhez hasonló groteszk és jogtalan érvelések mentén folytak, folynak évek óta a tárgyalások, miközben a valaha impozáns épület mára a belváros szégyenfoltja, egy lerobbant kísértettanya lett.

folytatodik 2

Pár hónapja Ilie Bolojan nagyváradi polgármester egy sajtótájékoztatón bejelentette, a nagyváradi önkormányzat megelégelte, hogy ez a romos, balesetveszélyes épület ott éktelenkedik a korzó elején, ezért eldöntötték  a tettek mezejére lépnek s neki kezdenek a szakadt védőhálóval borított, omladozó, balesetveszélyes épületet rendbe tenni.

folytatodik 1

Ezek a lépések jogilag azonban korántsem egyszerűek, ugyanis mindaddig, amíg nincs végzés arról, ki nyerte meg az ingatlant, senkinek nincs joga ott felújításokba kezdeni, se a püspökségnek, se a megyei tanácsnak. Bolojan azt is  elmondta, tárgyalásokat folytatott már Böcskei László római katolikus megyés püspökkel arról, hogy míg tart a jogi huzavona, addig az önkormányzat saját költségen elkezdi rendbe tétetni a pénzügyi palotát. Azt az összeget, amelybe ezek a felújítási munkálatok kerülnek majd, a megyei tanács (mint jövendő főbérlője az épületnek) bérleti díjként fogja elszámolni, tehát nem fizetnek bérletet a püspökségnek addig, míg úgymond le nem lakják a felújítás költségeinek összegét. A váradi római katolikus püspökség hajlandónak mutatkozott a tárgyalásokra, mint akkor ezt a megyés püspöktől megtudtuk. Azonban december közepén új fordulatot vett a bérpalotára vonatkozó visszaigénylési per, ugyanis a Legfelsőbb Bíróság a Bihar Megyei Tanács fellebbezését jóváhagyva, újratárgyalást rendelt el az ingatlan visszaszolgáltatása ügyében. Noha, az egyház érvelését a tulajdonjog bizonyítására a nagyváradi bíróság első fokú ítélete már megerősítette, a megyei tanács közpénzből alkalmazott ügyvédeinek most mégis sikerült ( nem tudni milyen érvelés alapján) elérniük, hogy a bíróság perújrafelvételt rendeljen el a pénzügyi palota birtokviszonyért folyó huzavonában a Legfelsőbb Bíróságon. Mikor lesz a következő tárgyalás egyelőre nem tudni, tegnap a püspökségtől csak arról értesültünk, hogy a püspökség ügyvédje a mai nap folyamán tudja meg a követező tárgyalás időpontját, s ezt követően  folytatódik az évek óta tartó keserves jogi csetepaté az ingatlan kapcsán.

Szőke Mária