Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Földi istenek bukása

Tegnap este a Magyar Örökség-díjas nagyváradi Kiss Stúdió, az egyetlen magyar nyelvű erdélyi magánszínház termében Méhes György (1916–2007) székelyudvarhelyi születésű író és újságíró, a Nagyváradi Magyar Színtársulat szerzőjeként évtizedekig tevékenykedő drámaíró Földi istenek, avagy Bizánci capriccio című egyfelvonásos színpadi játékát adták elő a Kiss Stúdió Színház művészei a felolvasószínházi sorozat keretén belül.

Meleg Vilmos, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos

Meleg Vilmos, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos

A darabot Kiss Törék Ildikó dramaturg és Varga Vilmos rendező vitték színpadra, akik a háromfős szereplőgárdában Theodóra bizánci császárné és Kaiszareiai Prokopiosz, I. Jusztinianosz császár történetírójának bőrébe bújtak. A legnagyobb bizánci császárt Meleg Vilmos színművész formálta meg.

Prokopiosz, miután katonai és politikai pályáját bevégezte a korszak egyik legjelentősebb hadvezére, Belizár (Flavius Belisarius) tanácsadójaként, a császár uralkodása alatt lezajlott háborúkról írt történeti munkát. Méhes darabjában írói készségét egy más műfajban csillogtatja meg, egy gúnyiratot ír a császár ellen – a császárné titkos kérésére, melyet az isteni uralkodó pár sikertelenül megpróbál felhasználni ellene. A cselszövések és az egymással szembeni bizalmatlanság közepette a történetíró az egyetlen, aki igazán „jól forgatja a köpönyegét,” és kiegészíti a császári pár – szerintük legalábbis – méltó ellenfelekből és szövetségesekből álló kettős partnerségét. „Bizáncban vagyunk. Aki itt nem játszik hamisan, az csak veszíthet.” – mondja a Prokopnak becézett tudós férfi.

foldi istenek bukasa 2(tartalek)

A történet végén a páros, jóllehet Prokopiosz elmés irányítása alatt sikerül egyezségre jutniuk az uralkodásuk ellen agitáló összeesküvők és a háborgó nép „lekenyerezése” ügyében, hatalmukat – mint minden zsarnoki hatalmat, illetve diktatúrát – megdöntik: „A diktatúrák bukása elkerülhetetlen, a büntetés utoléri a zsarnokokat.”

Szamos Mariann