Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Földet eladók figyelmébe

Változtak a kültelek eladási szabályai, emlékeztetett a Bihar Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (DADR). A 2014/7 számú törvény márciusban jelent meg a Hivatalos Közlönyben, ennek előírásai szerint a mezőgazdasági, a honvédelmi és a kulturális minisztérium biztosítja a kültelkek eladásával kapcsolatos szabályzás alkalmazását, az önkormányzatokkal és a polgármesteri hivatalokkal együttműködésben.

foldet

A külteleknek minősített földek adásvételekor az eladónak nyilvántartásba kell vétetni egy kérvényt annak a településnek a polgármesteri hivatalnál, ahol az eladandó kültelek található. A kérvény az eladási ajánlat kifüggesztéséhez szükséges, hogy az ajánlatról tudomást szerezhessenek az elővásárlási joggal bírók. A kérvényhez mellékelni kell az eladási ajánlatot, illetve a törvény alkalmazási normáiban előírt igazoló iratokat.

A kérvény beérkezésétől számított egy munkanapon belül az illetékes polgármesteri hivatalnak 30 napra ki kell függesztenie a székhelyén az ajánlatot, és három napon belül köteles a mezőgazdasági izgatósághoz küldeni egy iratcsomót, mely a kérvény és az eladási ajánlat másolatát, valamint a lehetséges elővásárlók listáját tartalmazza.

Az elővásárlási joggal rendelkezőknek (társtulajdonosok, árendások, szomszéd telkek tulajdonosai és a román állam) harminc napon belül írásban kell jelezniük elővásárlási szándékukat, közölniük kell az eladóval, hogy elfogadják az ajánlatot, és nyilvántartásba kell vétetniük magukat az illetékes polgármesteri hivatalnál.

Amennyiben harminc napon belül senki sem jelzi elővásárlási szándékát, úgy a terület szabadon eladható a törvényes előírások szerint. Az eladó az adásvételről írásban kell értesítse a polgármesteri hivatalt. Amennyiben a földet az eredeti ajánlatban megjelöltnél olcsóbban vagy előnyösebb feltételek mellett adja el, az adásvétel semmisé válik.

Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges jóváhagyást harminc hektárig a mezőgazdasági igazgatóság, harminc hektárnál nagyobb terület esetén az agrárminisztérium adja meg.

A mezőgazdasági tárca és a megyei agrárigazgatóságok biztosítják az adásvételi ajánlatok közzétételét saját honlapjukon, ellenőrzik az elővásárlási jog gyakorlását, valamint azt, hogy a lehetséges vásárló megfelel-e a törvényes feltételeknek, és kiadják az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges jóváhagyást. Az említett intézmények hozzák létre és kezelik a kültelkek adatbázisát, illetve megállapítják a kihágásokat és kiszabják a törvény által meghatározott büntetéseket.

Kihágásnak számít az archeológiai lelőhelyet magába foglaló terület eladása a kulturális minisztérium engedélye nélkül, kültelkek eladása a honvédelmi minisztérium speciális engedélye (ha arra szükség van) nélkül, vagy a kültelkek eladása a mezőgazdasági minisztérium engedélye nélkül. Az említettek miatt ötvenezer és százezer lej közötti pénzbírság szabható ki, illetve érvényét veszti az adásvételi szerződés is.