Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Fiatalok tartottak Taizé imaórát a székesegyházban

A Keresztény Egység Imahetének előestéjén, január 14-én, szombaton az Alois testvértől vett mottó jegyében – „A testvériesség a béketeremtés egyetlen útja.” – Taizé imaórát tartottak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, amelyen részt vettek a város több keresztény felekezetének fiataljai, ifjúsági csoportjai.

fiatalok 1

Vakon Zsolt püspöki titkár, az ifjúsági pasztoráció egyházmegyei koordinátora és Blanka Módi vincés nővér voltak az esemény fő szervezői.

Az imaórán részt vett Böcskei László megyés püspök is, aki az áldás előtt néhány bátorító szót intézett a jelenlevő fiatalokhoz. Felidézte Ferenc pápának az Ifjúsági Világtalálkozón a fiatalokhoz intézett kérdését: „Hiszitek-e, hogy meg tudjátok változtatni a dolgokat?” hangzott a kérdés, amelyet az év elején a pápa megismételt, és amelyre a fiatalok akkor is és most is igennel válaszoltak. A pápa azért tette fel ezt a kérdést, mondotta a főpásztor, mert hisz a fiatalok erejében, és mi is hiszünk ebben. „Ti, kedves fiatalok, mai rövid, de értékes imátokkal megadtátok a hangot a hivatalosan holnap este kezdődő imanyolcadnak”– hangsúlyozta ez egyházmegye elöljárója.

fiatalok 2

Vasárnaptól nyolc napon át, Nagyvárad keresztény templomaiban és imaházaiban találkoznak a felekezetek elöljárói és a krisztushívők, hogy a keresztény egységért imádkozzanak. Az idei imanyolcad jelmondata „Krisztus szeretete sürget minket.” (2 Kor 5, 14). Az első imaalkalom január 15-én, vasárnap, a római katolikus székesegyházban volt.

 Micaci Cristian