Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Felújították Szent László oltárképét

Örvendetes esemény zajlott vasárnap délután a váradi magyar keresztény közösség legismertebb katolikus templomában, a Szent László templomban. A városalapító szent királyt ábrázoló oltárképet teljes restauráció után visszahelyezték a templom főoltárára. A restaurálási munkálatokat Pék Sándor plébános kezdeményezte a Bihar Megyei Tanács anyagi segítségével és a Szent László-plébánia híveinek támogatásával.

felujitottak 2

A restaurálási munkálatokat idén januárban kezdték el, és márciusban fejezték be. A restaurátori műhelyben a főoltárképen levő sérüléseket kijavították, a felszínét megtisztították, a vásznát megerősítették. A Szent László templom oltárképe, egy, a kerettel együtt 325×214 cm nagyságú olajfestmény, művészettörténeti szempontból sokkal érdekesebb és értékesebb darab, mint azt korábban a szakértők sejtették. Alkotója a bécsi akadémizmus és történelmi portréfestészet egyik kiváló alakja, Friedrich Schilcher, akinek 1841-től nyomon követhető a munkássága. A festő 1863 és 1876 között a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye három templomában is tevékenykedett, 1863-ban készítette el a Szent László-templom főoltárképét, 1866-ban, Belényesben Mária megkoronázását, végül pedig a nagyvárad-olaszi Szentlélek plébániatemplom három oltárképét és freskóit festette meg.

felujitottak 1

A most restaurált főoltárkép érdekessége, hogy egy ikonográfiailag ritkán használt, ám Nagyvárad és az egyháztörténet szempontjából fontos jelenetet örökít meg. Azt, amikor Szent László király Várad püspökének átadja a székesegyház kulcsait.

A váradi Szent László templom oltárképének felújítása az idei Szent László év programsorozatába illeszkedik.

felujitottak 3

A festmény megáldását végző Böcskei László, római katolikus megyés püspök a következőket jelentette ki a felújított főoltárkép kapcsán: „Ebben a jubileumi évben és jelenben Szent László tisztelete új lendületet kap. Nemcsak az által, hogy ápolni igyekszünk emlékét, és követendő példaként állítjuk a jelenkor embere elé az ő vonásait, hanem főleg azáltal, hogy próbáljuk jobban megismerni őt és felfedezni erényeinek időszerűségét. Erőt és bátorságot nyerünk nála, mert alakja nemcsak vonz, hanem lelkesít is bennünket Isten útjainak keresésében, igazságainak védelmezésében. A nagyvárad-újvárosi templom főoltárképének felújításában is egy ilyen üzenetet látok: nemcsak egy művészeti tárgy szakszerű kezeléséről, az utókor számára méltó megőrzéséről van itt szó. Ennél sokkal több valósult meg itt: tisztábban akarjuk látni őt, isten emberét, hogy még közelebb kerüljünk hozzá és még nagyobb elszántsággal követhessük az Isten, az Egyház és népünk szolgálatában.”

Szőke Mária