Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Féltik a román földet

Ioan Chivari szerint az EU nem sértheti meg a nemzetérdeket

Ioan Chivari szerint az EU nem sértheti meg a nemzetérdeket

Lakossági fórummal egybekötött gyűlést tartott kedd délután Nagyváradon a Vatra Românească Szövetség (Uniunea Vatra Românească) Bihar megyei szervezete a Nagy Románia Párt székházában. A találkozóra közel kétszáz érdeklődő érkezett, nemcsak a radikalizmusáról ismert szövetség tagjai, hanem egyházi, tanügyi, közéleti személyiségek is. A találkozó témái a román mezőgazdaság védelme, a földterületek eladását szabályozó törvények voltak. Ioan Chivari, a szövetség megyei vezetője köszöntötte a megjelenteket, mint akik olyan „igaz román hazafik, akik bátran kiállnak a román termőföld, a román gazdák védelmében” még akkor is, amikor az EU által meghatározott szabályok sokszor a nemzetérdekkel szöges ellentétben állnak.
A földtörvények több módosításával a szervezet tagjai nem értenek egyet, azonban a fórumon mielőtt erre rátértek volna, hangot adtak több erősen nacionalista véleménynek is, így többek között annak, hogy román területen levő termőföldet csak az művelhessen meg, aki beszéli a román nyelvet, és törvényileg meg kell tiltani, hogy külföldi bevándorlók letelepedhessenek Romániában.
Chivari említést tett azokról a „nagy román földreformokról” is, amelyek szerinte történelmi jelentőségűek, s amelyeket tiszteletben kell tartania minden mai román politikusnak. Magyar szemszögből nézve mindenképpen érdekes, hogy Erdély Romániához való csatolását örvendetes földreformnak nevezték, szerintük ekkor történt meg az, hogy a hazai termőföld 66 százalékát (hosszú idő óta először) jogosan román családok kapták meg. Szó esett arról is, hogy az EU-tagállamokban nincs méltányosan meghatározva a termőföldek értékesítési ára, a romániai területek felvásárlói ára ugyanis nem a romániai fizetésekhez igazodik, így ha ezen sürgősen nem változtat a kormány, komoly veszélyt jelent, mert idegenek kezére jutnak a mezőgazdasági területek, mivel a helyi gazdáknak egyszerűen nem lesz pénzük földet venni. „Ha az átlagjövedelem nálunk akkora lesz, mint az Egyesült Államokban vagy az EU fejlett tagállamaiban, akkor majd lehet olyan elvárások elé állítani a román gazdákat, mint a nyugatiakat!” – sommázott Chivari.
Sz. M.