Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Feltámadása az élet útmutatója

Zsúfolásig megtelt vasárnap délelőtt a nagyváradi székesegyház a Jézus feltámadását hirdető ünnepi szentmisén, melyet Böcskei László római katolikus megyés püspök celebrált.

A katolikusoknál szokásos ünnepi szertartásrend csúcspontjának számító feltámadási mise központi gondolata a megfeszített és kereszthalált halt Jézus feltámadása, mellyel Isten Fia legyőzte a földi halált és saját szenvedésével megváltotta a bűnös emberiséget. A főpásztor prédikációjában rámutatott arra, hogy a feltámadást megelőző, majd az ezzel szembesülő bibliai események mai napig egy-egy elő üzenetként próbálják vezetni a Jézust kereső hívő embereket. Lélektanilag egész földi valóságunk benne foglaltatik a húsvét misztériumában, hiszen mindenki keresztet cipel, azonosul a félelemmel, az árulással, a szenvedéssel, szerettei elvesztésével, de a bajokon, félelmeken túl ott van a remény, hogy Isten és az általa küldött Megváltó Jézus nem hagy el bennünket. A Jézus sírjához hajnalban odamerészkedő Mária a remény és a hit apostolaként példája a csüggedő embernek, hogy hinni kell és érdemes, hiszen Isten hatalma legyőzi emberi félelmeinket, kétségbeesésünket. A jézusi üzenet azonban nem ér véget a feltámadással való azonosulásban, hanem éppenséggel ott kezdődik, ugyanis az apostoloknak, az apostolok apostolává vált Máriának maga a feltámadással, a feltámadott Jézussal való találkozás adta meg azt az irányt, mely az egész keresztény világ iránya lett.

feltamadasa (2)

Mi, mai emberek is így kell ezt felfogjuk, mutatott rá a püspök, hogy Jézus feltámadása nekünk is egy útmutató,  mely meg kell határozza életünket, cselekedeteinket. Ha sikerül eszerint a szent útmutatóként haladjunk életünk útján, hit által erősödve járhatjuk be a kiszabott utat, bízva a feltámadásban, a Mennyei Atya kegyelmében, mely Jézus eljövetelével megváltotta és újra és újra megválta bűnös világunkat.

Sz. M.

feltamadasa (1)