Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Felelősen kell élni a tanulási lehetőségeinkkel!”

Tanévnyitó a PKE-n

 

A hagyományoktól eltérően a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) ünnepélyes tanévnyitóját nem a nagyvárad-újvárosi református templomban, hanem a váradi színházban tartották meg pénteken. Bár nem volt teltház, érkeztek magyarországi vendégek is, és Ilie Bolojan polgármester is megtisztelte jelenlétével a tanévnyitót, mely a Szózat eléneklésével kezdődött.

felelosen 1

Pálfi József, Ráksi Lajos, János Szabolcs, Tolnay István és Bitay Levente

Dr. Pálfi József református lelkész, a PKE szenátusának elnöke igehirdetését Dániel próféta könyve 6. része 10. versének második felére alapozta, mely szerint „(…) beméne az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dícséretet tőn az ő Istene előtt, a miként azelőtt cselekszik vala.” Pálfi mintegy párhuzamot vont az ifjú Dániel és az egyetem hallgatóinak elhivatottsága között. Mint hangsúlyozta, meg kell őriznünk önazonosságunkat, hitünket, nyelvünket, kultúránkat, szülőhelyünket, mint ahogyan Dániel tette, hiszen ő sajátos szellemi és lelki átnevelésen esett át, és a szobáját személyes kápolnaként használva naponta háromszor imádkozott lelki erejéért.

Az igehirdetést követően Ráksi Lajos egyetemi lelkész köszöntötte a hazai és magyarországi jelenlévőket, majd átadta a szót Dr. János Szabolcs rektornak. „Tanévnyitónk ünnepsége mindig egy új korszak kezdetét jelenti, de ez elsősorban az elsőévesek ünnepe. Örömmel köszöntök mindenkit, mert egy oktatási intézmény fenntartása nagyon fontos, szorongásunkra pedig az idei, tavalyihoz hasonló gyenge érettségi eredmények adnak okot” – fogalmazott a rektor. A beiskolázási létszámot illetően elégedettségét fejtette ki. Mint hangsúlyozta, 14 alapszakon és 8 mesterképzésen összesen 367 hallgató kezdi el egyetemükön a tanévet. Közülük 108-an mesterképzésen. Mint hangsúlyozta, az elsőévesek eskütételük után az egyetem teljes jogú polgáraivá válnak. Azt kívánta számukra, hogy a megérdemelt bejutást oklevél koronázza meg. Ehhez pedig kitartásra, kreativitásra, pozitív gondolkodásra, szorgalomra, tehetségre van szükség. Az egyetem 104 főállású, elismert oktatóinak pedig az erős iskolarendszer megtartásáért való törekvését kérte. Mint hangsúlyozta, az egyetemen végzettek egész életükre való tudást szerezhetnek, ezért felelősen éljenek a tanulási lehetőségeikkel.

Tolnay István a PKE alapító tanácsának az elnökeként visszatekintett a közel negyed évszázada működő egyetem múltjára, arra, hogy 1990-ben még Sulyok István Református Főiskolaként indultak, és csak 1998-ban jött létre a PKE. Arra is kitért, hogy a 2013/2014-es tanévben a PKE ötéves akkreditálása lejár, s ennek megújítását is el kell kezdjék az egyetem vezetői, ehhez pedig jó tanulmányi eredményeikkel jelentősen hozzájárulhatnak a hallgatók. Bitay Levente, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának képviselője is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, majd az elsőévesek fogadalomtétele és a PKE kórusának szolgálata koronázta meg az eseményt.

PKE tanevnyito

A tanévnyitó végén az egyházak jelenlévő képviselői áldásukat adták az ifjakra. A rendezvény a Himnusz eléneklésével zárult.

Sükösd T. Krisztina