Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Felavatták a megújult diószegi Kossuth-szobrot

A Zichy Gazdakör és a Partium Alapítvány közös szervezésében 2017. szeptember 17-én, vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között koszorúzták meg a frissen felújított bihardiószegi Kossuth-szobrot – Erdély első köztéri szobrát, amely az egykori kormányzónak állított emléket.

felavattak 1

Az ünnepi istentiszteleten házigazdaként Bara László bihardiószegi református lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd az esemény díszmeghívottjaként Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, hangsúlyozván hogy minden ünnepnek az a valódi célja, hogy az ember visszatekintve múltjára és előrenézve jövőjére észrevegye: Isten védő karjaiban van. Prédikációjában János evangéliuma alapján a vakon született ember történetét, és annak jelentéseit tárta fel a gyülekezet előtt, rámutatva hogy úgy az emberek egyéni életében, mint a kisebb közösségekben, vagy a nemzet történelmében, van ártatlan szenvedés – van olyan balsors, amelynek oka az ember számára átláthatatlan. Ilyenkor azonban az Úr megmutatja, hogy a legreménytelenebb sorsot is meg lehet fordítani, ha elfogadják az ő szavát, az ő útjait.

felavattak 2

Az ünnepségen felszólalt Markó Béla József Attila-díjas költő, aki a szobor 2002-es visszahelyezésén is részt vett. „A szobrok valóban meg tudnak elevenedni. Nem úgy, hogy talapzatukat odahagyva elindulnak az éjszakában, hiszen a bronz bronz marad, a kő pedig kő, hanem úgy hogy láttukra bennünk kel életre az eszme, amelyet képviselnek. Nem csupán tereink, utcáink szépítésére valók az ilyen szobrok, bár ez is fontos, hanem emlékeztetőül szolgálnak. A diószegieket például arra emlékeztetheti ez a szobor, hogy valóban elsők voltak hajdanán Erdélyben Kossuth Lajos tiszteletében. Aztán ezelőtt 15 évvel megint elsők lettek Kossuth Lajos nyilvános rehabilitálásában. És bármi történik ezt az elsőséget már senki sem veheti el tőlük” – hangsúlyozta.

felavattak 3

A bihardiószegi Kossuth-szobor történetét Jakab László, az egyházközség főgondnoka ismertette. Mint elmondta a diószegiek annyira szerették Kossuth Lajost, hogy 1892-ben díszpolgárrá választották, köztéri szobra előtt pedig kalapot emeltek az arra sétálók. A bihardiószegi Kossuth-mellszobrot 1896. október 24-én állították fel. A szobor kivitelezésére pályázatot írtak ki, melyet Gerenday Antal és fia Béla nyert meg. A felkínált két szobortípus közül a diószegiek a fiatalkorit választották. Az alkotás maga, 75 centiméteres bronz mellszobor. 1946 őszén Papp István református kántor és Domokos Barnabás éjnek idején leemelték a talapzatról és átvitték Papp István kisjankai házába – ott rejtegették a diktatúra idején. 2002 szeptemberében, Kossuth Lajos születésének kétszázadik évfordulója kapcsán helyezték vissza eredeti helyére – tizenöt évvel ezelőtt.

felavattak 4

A felszólalók rendjén beszédet mondó Mados Attila polgármester hangsúlyozta: ma is szükség van azokra az erényekre, amelyet Kossuth képviselt. Az elöljáró nyilvánosan köszönetet mondott mindazoknak, akik 1896-ban Erdélyben először felállították Kossuth mellszobrát, akik a kommunizmus alatt megóvták, valamint azoknak, akik 15 évvel ezelőtt visszaállították eredeti helyére. Ezt követően néhány emlékplakett kíséretében jelképesen átadta a szobor gondozásának „stafétáját” az egyházközség fiatalságának.

A rendezvényen szolgálatot tett a székelyhídi férfikórus, az egyházközség ifjúsági kórusa és díszőrséget álltak a Hagyományőrző Széchenyi Huszárok. A rendezvény ünnepélyes koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével zárult. Ezt követően a szervezők és a szolgálatot tevő csoportok közös szeretetvendégségen vettek részt.

Sz. G. T.