Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Fejezetek a „kicsi magyar világ” történetéből

Szombat délután Nagyváradon, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Kálvin János utcai irodájában tartott előadást Babucs Zoltán hadtörténész, muzeológus, Fejezetek az erdélyi kicsi magyar világ történetéből, az országgyarapítástól a tordai csatáig címmel. Az előadást a Polgári esték című rendezvénysorozat keretében szervezte a Magyar Polgári Egyesület. Babucs Zoltán a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa volt, jelenleg a Magyar Hírlap szerkesztő-újságírója. A mintegy másfél tucatnyi résztvevő érdekes dolgokat tudhatott meg a „kicsi magyar világ”, vagyis a II. bécsi döntés történetéből, történelmi és geopolitikai előzményeiből. A történelmi tényeknek a jelenlegi anyaországi megítéléséről kritikát fogalmazott meg az előadó, elsősorban Romsics Ignác és Ablonczy Balázs történészek az akkori események megítélésében alkotott véleményével szemben. Szólt a 2. magyar hadsereg pusztulásáról is, amit annak számlájára ír, hogy Hitler és a német hadvezetés akkor nyújtotta be a számlát a területgyarapításért, valósággal megzsarolva Horthy Miklós kormányzót.

fejezetek

Babucs elmondta, hogy nagy örömére szolgál az elszakított területeken, Erdélyben, a Partiumban, Felvidéken és a Délvidéken előadásokat tartani, mert az anyaországban egyre ritkábban lehet erről a témáról beszélni, mivel közbekérdezők, provokatív kérdésekkel kényelmetlen helyzetbe hozzák az előadót. Reményét fejezte ki, hogy minél több, még élő szemtanút sikerül megszólaltatni és a fiatal generációnak átadni a tőlük kapott ismereteket. Végül szólt a Nagyvárad környéki 1944. októberi harcokról. Véleménye szerint az itteni védelmi harc része volt a debreceni csatának. Az előadás közben az erdélyi bevonulás képeiből vetítettek.

Farkas László