Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Fejétől büdösödik…

Igaza volt Mugur Isărescu ex-miniszterelnöknek, neves pénzügyi szakaembernek, hogy a gazdaságnak vannak bizonyos mechanizmusai, amelyek maguktól is működnek. Ha egy gazdaság a mélypontra jut, törvényszerű, hogy utána felfelé induljon.

A román gazdaság a kormány ,,áldásos” tevékenysége nélkül is a negatívtól enyhén a pozitív  felé indult el. Még az EU deficiteljárása alól is kikerült – öt országgal együtt, közöttük  Magyarországgal. Itt nem volt győzelmi mámor, a jelentős esemény alig kapott teret a sajtóban.

Az oktatásban  viszont az a negatív mechanizmus, amit a kormány trónra lépése után csinált, ma is érezteti hatását. Corina Dumitrescu annak idején elsőnek megnevezett tanügyminiszter-jelölt plagizálás, korrupció vádjába keveredett, hasonlóan Ion Mang bihari szocdem honatya is, aki követte őt a poszton. De még a kormányfő doktori dolgozata is vitatható egyes pontoknál. A szakemberek szerint plagizált, de az a bizottság, amelyet ő állíttatott össze, kimondta ártatlanságát…

Ha a tanulóknak ilyen  vezetőik, példaképeik is vannak, akkor természetesnek vehetik, hogy egyes bizonyítványokat, eredményeket munka nélkül, pénzért is megvehetnek. Jobb befektetés lenne, ha a fiatalok az energiájukat a tanulásban kamatoztatnák. Hisz sok esetben a zajszint az iskolákban meghaladja a tűrőképesség határát, az egyik tanintézetben a frissen festett falat vállmagaságig összerugdosták. Manapság a diákok agressziója a tanárok ellen is irányul, még az is előfordult, hogy tanárokat fenyegettek vagy ütöttek meg. Az EU is jobbára csak a gyerekek jogait hagsúlyozza, a kötelességüket kevésbé, s egyenlőségjelet tesz tanár és diák közé.

Felháborító annak a bukaresti iskolának a magatartása, hogy pénzt kért az érettségi vizsgákon és a beiratkozásnál a tanulóktól, akár 600 eurót is. Nem röpködtek ugyan  eurótizezrek, százezrek a levegőben, mint más esetekben, de sok szülő számára ez a pénz is kifizethetetlen. Ez az eset a legveszélyesebb korupciós ügy, mert precedenst teremt, a fiatalok körében kialakíthatja azt a nézetet, hogy eredményeket csak így, ,,spágával” lehet elérni, és erősíti a már egyébként is virágzó korrupciós kultúrát.

A bukaresti eset azért is felháborító, mert szégyent hoz a pedagógustársadalomra, foltot ejt a becsületes pedagógusok munkáján. Az iskola egy minitársadalom, a társadalom leképezése, ahol van alá- és felülrendeltség, itt van az ország jövője.

Az iskola az oktatás temploma, aki ide belép, csak a jövő iránti felelőséggel, alázattal teheti.

V. Szilágyi István