Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ez a per lesz a végső?

December első hetében kerül sor arra a tárgyalásra, amelyen egy évekig tartó jogi hercehurca után eldől, kinek ítéli a romániai bíróság a Nagyváradon levő egykori pénzügyi palotát, mely tulajdonlása miatt a római katolikus püspökség és a megyei tanács pereskedik.

ez a per

A Fő utcán levő impozáns épületet 1899-ben építtette a mizerikordiánus rend akkori váradi perjele Wimmer Julián, s ez eleve bérpalotának készült, ugyanis a katolikus rend ennek bérleti díjából tartotta fenn a szegények számára készült kórházát, patikáját. A második világháborút követően a román hatóságok államosították ezt az épületet, melyben évtizedekig járóbeteg-gondozó, ahogy a váradiak ismerték „a 2-es poliklinika” működött. Az 1989-es rendszerváltás után az életbe lépett restitúciós törvények alapján az épületet a román állam vissza kellett volna szolgáltassa a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek, azonban a Bihar Megyei Tanács az elsőfokú ítéletet követően óvást nyújtott be az egyház igénye ellen. Habár a katolikus püspökség egyértelműen tudta dokumentálni, igazolni, hogy visszaigénylése jogos, a megyei tanács vezetősége különböző – zömmel megalapozatlan – állításokra hivatkozva foggal-körömmel ragaszkodott a kommunista érában elorzott épülethez. A tárgyalások során a megyei tanács vezetői például olyan légből kapott ostobaságokat állítottak, hogy a bérpalota már csak azért sem lehetett a mizerikordiánus rendé, mert ott nem templom vagy kolostor működött, és szerintük ez egyértelműen azt igazolja, hogy az ingatlan nem is volt soha egyházi tulajdon. Ilyen, s ehhez hasonló groteszk és jogtalan érvelések mentén folytak, folynak évek óta a tárgyalások, miközben a valaha gyönyörű épület mára a belváros szégyenfoltja, egy lerobbant kísértettanya lett. Nemrég a Bihar megyei tanács saját költségen új védőhálókkal vonta be a romos épület balesetveszélyes falait. Az ingatlan felújításáról, sorsáról csak akkor lehet döntést hozni, ha hivatalosan is kiderül, kié lesz a palota.

Lapunk tegnap Böcskei László, váradi római katolikus megyéspüspöktől megtudta, a tárgyalás Bukarestben lesz a fővárosi legfelsőbb bíróságon. „ A városban elterjedt szóbeszédekkel ellentétben a püspökség és a megyei tanács között semmilyen egyezkedés nincs a pénzügyi palotával kapcsolatban és nem volt, a tárgyalásokat továbbra is szigorúan a legális keretek között folytatjuk. Második alkalommal van az ügy a legfelsőbb bíróság előtt, bízunk tehát benne, hogy most már végre döntés születik.” –nyilatkozta a főpásztor.

Szőke Mária